Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler, değerli ziyaretçiler…

Bölümümüzün web sayfasına hoş geldiniz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesindeki 10 bölümden birisidir. 15 Mayıs 1996 tarihinde kurulan ve ilk öğrencisini 1996-1997 öğretim yılında alan bölümümüzde öğretim halen 3 profesör, 1 doçent ve 8 yardımcı doçent öğretim üyesiyle devam etmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul etmektedir ve normal eğitim süresi 4 yıldır.

Sürekli yenilenen bölümümüzün müfredatı geleneksel üretim metalürjisinden geleceğin bilimi nano-teknolojinin temel bileşeni olan nano-malzemelere kadar çok geniş konuları kapsamaktadır.

Ayrıca programdaki Sosyal, Teknik ve Tasarım Seçmeli gruplarındaki dersler değişen şartlarda kendisini sürekli yenileyebilen donanımlı Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeye yönelik seçilmiştir. Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapabilen öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal yapma fırsatı da mevcuttur.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine ilaveten disiplinler arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim dalında da yüksek lisans ve doktora yapma imkanı bulan öğrencilerimizi bilimsel çalışmaların bir parçası haline getirmek temel hedeflerimizdendir.

Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir’ deki bu donanımlı bölüme mühendis olma arzusundaki tüm öğrenciler davetlidir.

Saygılarımla…
 

Prof. Dr. Mustafa ANIK
Bölüm Başkanı