TR | EN
Staj Süreci Hakkında Duyuru (Güncellenmiş 14.08.2020)
14.08.2020

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında mezun durumunda olan öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, sağlık birimi, vd.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de Akademik Birimde tamamlayabilmelerine, stajın yeri ile ilgili olarak akademik birimlerce karar verilmesine karar verilmiştir. Uygun staj yeri bulamayan mezun durumdaki öğrencilerin  Araş. Gör. R.Can ÖZDEN'e (rcanozden@ogu.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Müraacat edebilmek için öğrenci bilgi sistemindeki mezuniyet değerlendirme sekmesinde eksik ders gözükmemelidir. 

Mezun durumda olmayan öğrencilerimiz, kendi imkanları ile buldukları fabrikalarda staj yapabilirler. Bu öğrencilerimiz için süreç daha önce olduğu gibi işleyecektir. Süreçte farklı olan tek şey evrakların elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğudur. Islak imzalı şekilde taranmış evrak staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce metalurji@ogu.edu.tr adresine elektronik posta ile iletmelidir.

Gerekli SGK işlemleri bölüm tarafından gerçekleştirildikten sonra ilgili evrak size elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

Staj takip eden 3 hafta içerisinde staj defterleri yine çevrimiçi olarak metalurji@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir.   (Staj Defteri)