TR | EN
2020 - 21 Güz Dönemi Kayıt Duyurusu (Güncellenmiş 23.09.2020)
23.09.2020

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları 28 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde tüm öğrencilerimizin (yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) bulundukları akademik birim için ayrılan gün ve saatlerde ders kaydı yapması zorunludur.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtları her gün 3 kayıt diliminde yapılacaktır;
1.    Kayıt Dilimi : 08:00-10:30
2.    Kayıt Dilimi : 10:30-13:00
3.    Kayıt Dilimi : 13:00-23:00

Öğrenciler 1. veya 2. dilimde birimler/bölümler itibariyle kendilerine tanınan süre içinde internet üzerinden ders kayıtlarını gerçekleştirecek ve danışmanlarının onayına gönderecektir. Öğrenciler ders kayıtlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun kayıt yapmalıdır. 3. dilimde ise o gün için tanımlanan birimlerin öğrencilerinin tümü kayıt yaptırabilecek, danışmanlar öğrencilerin kayıtlarını kontrol edecek ve uygun buldukları kayıtları onaylayacaktır. Uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı mesajı göndererek öğrencinin kaydını yeniden düzenlemesini isteyeceklerdir. 02 Ekim 2020 günü kayıtlar için sistem tüm birimlere açılacaktır. Tüm öğrencilerin bu sürenin sonuna kadar ders kayıtlarını yapması gerekmektedir.

Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler (Üniversitemize 2020-2021 Güz yarıyılında yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) her dönem başında ders kaydı yapmak zorundadır. Ders kaydı için her öğrenci aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır;

 1. Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerini QNB FİNANSBANK üzerinden almaktadır. Ancak bu şekilde öğrencinin ödeme yaptığı anda bilgisi kayıt sisteminde otomatik olarak görülebilmektedir. Bu nedenle ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve QNB FİNANSBANK İnternet bankacılığından Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir. Diğer bankalardan EFT veya Banka havalesi ile yapılan ödemeler anlık olarak takip edilemediğinden kabul edilmeyecektir. Öğrenciler ödemelerini 26 EYLÜL 2020 tarihinden itibaren yapabilir. Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemesinin ders kaydından önce yapılmış olması gerekir. İkinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin ilgili yarıyılın öğrenim ücreti/ katkı payını ödemeleri gerekmektedir.
 2. Öğrencilerin birimleri için tanımlanan tarih ve saatlerde ESOGÜBS web servisi üzerinden ders seçimi yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.
 3. Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı kesinleştirilmelidir.Bu nedenle öğrenciler ders kayıtlarından sonra danışmanlarının kayıtlarını onaylayıp onaylamadığını izlemekle yükümlüdür. Kaydı onaylanmayan ve kendisine UYARI gönderilen öğrenciler kayıtlarını kontrol edip düzelterek tekrar danışman onayına göndermelidir.
 4. Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından uygun görülerek onaylanırsa yarıyıl ders kaydı kesinleşmiş olur. Onaylanmış ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış dersler varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
 5. Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate alıp kaydını düzenlemediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda kalan öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerindekayıtlarını düzenlemeli ve danışman onayı almalıdırlar.Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil(07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında) sonunda sistemden otomatik olarak silinir.
 6. Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil) öğrencinin sorumluluğundadır.
 7. Kontenjana bağlı olarak açılan derslerin kontenjanları dolduğu taktirde bu derslere kayıt alınmayacaktır.
 • 2020-2021 Güz döneminde Mühendislik Araştırmaları derslerine kayıtlar; öğrencilerin tercihi ve 2019 – 2020 Yaz Dönemi sonunda sahip oldukları ağırlıklı genel not ortalaması gözetilerek gerçekleştirilecektir. Buna göre 2020-2021 Güz döneminde Mühendislik Araştırmaları Dersini alacak tüm IV. sınıf öğrencilerin bu form üzerinden tercih yapması gerekmektedir. Tercih için son tarih 30 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Kayıtlar için kontenjanlar 2 Ekim 2020 tarihinde tanımlanacak ve online olarak gerçekleştirilecektir.
 • A ve B grubu olarak açılan derslerde danışman yükünün azaltılması adına "tek - çift" uygulamasına son verilmiş ve açılan tüm gruplara, eşit kontenjan tanımlanmıştır. Bir dersin veya seçmeli grubunun tüm derslerine ait kontenjan dolmadığı takdirde kontenjanlarda bir değişiklik yapılmayacaktır.
 • IV. sınıf seçmelileri AKTS değişikliği sebebi ile farklı gruplar altında açılmaktadır. Giriş yıllarına göre seçmeli derslerin seçilmesi mağduriyeti önleyecektir.
 • I. Sınıf öğrencilerimiz kayıtları sırasında;
  • A ve B olarak açılmış gruplu derslerden seçtikleri bir tanesine kayıt olacaklardır.
  • Seminer dersi yabancı uyruklu öğrenciler için tanımlanmış olup T.C vatandaşı olan öğrencilerimizin bu dersi seçmesine gerek yoktur.
  • İngilizce I dersi bölümümüz tarafından aktiflenmeyecektir. Bu dersi seçmek için "Mühendislik Mimarlık Fakültesi - MMF Dekanlığı I. Öğretim - 1.sınıf" sekmesi seçilmelidir.
  • Atatürk İlke ve İnkılapları I dersi de bölümümüz tarafından aktiflenmeyecektir.  Bu derse kayıt olmak için "Mühendislik Mimarlık Fakültesi - MMF Dekanlığı I. Öğretim - 1.sınıf" sekmesinden "D grubu" seçilmelidir.
  • Danışmanınız kaydınızı inceledikten sonra size sistem üzerinden mesaj gönderebilir. Kaydınız onaylanana dek sisteme belirli aralıklarla girerek kontrol etmeniz gerekmektedir.
  • Kayıt modülüne ilişkin bir bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.
 •  Genel not ortalaması, 2.00’ın altında olup akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci, DD, DC harf notu aldığı dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. (Bu hüküm,  2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencileri kapsamakta olup, daha önce kaydolan öğrencileri kapsamaz.)

2020 - 21 Güz Dönemi için haftalık program ve yürütücülerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.