TR | EN
Prof.Dr. Orhan Şerif KOMAÇ
Prof.Dr. Orhan Şerif KOMAÇ
 • Dahili Telefon: 3693
 • E-Posta: email
 • Lisans: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Döküm Prensipleri, Demir Dışı Malzemeler, Fiziksel Metalürji, Isıl İşlem
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Orhan Şerif KOMAÇ
 • Doğum Tarihi ve Yeri: 1956, UŞAK

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: İTÜ, Maden Fakültesi, Metalürji Müh. Bölümü, (1979)
 • Yüksek Lisans: İTÜ, Maden Fakültesi, Döküm Kürsüsü (1981)
 • Doktora: İTÜ, Kimya - Metalürji Fakültesi, Metalürji Müh. Bölümü, (1985)

DOÇENTLİK:

 • Anadolu Üniversitesi,  (1990)

PROFESÖRLÜK:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  (1996)

İDARİ GÖREVLER

 • A.Ü. Metalurji Ens., Metalurji Müh. ABD Bşk. (1989-1993)
 • ESOGÜ Fen Bilimleri EnstitüsüYönetim Kurulu Üyeliği (1997 - 2000) (2002 - 2005)
 • ESOGÜ M.M.F. Metalurji ve Malzeme Müh.Bölümü Malzeme Bilimi ABD Bşk. (1996-2011)
 • ESOGÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı: (1996 - 2013)

TEMEL ARAŞTIRMA ESERİ

“Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Ostemperleme Isıl İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisi”,  DökümSempozyumu İstanbul, 22 - 24 Mayıs (1996), 211 - 221.

YAYINLAR

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. GÖNEN, N., KOMAÇ, O.Ş, ÖLÇER, T., KABASAKAL, O.S. , SERENGİL, U., Tiyoüre yöntemi ile altın özütlemesinde cevher tane boyutu ile Liç ve Kavurma Sıcaklığının Etkisinin İncelenmesi, 22. Uluslararası Madencilik Kongresi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011, 387-395
 2. PAR,  B. , KOMAÇ , O. Ş. “  Tarımsal Mekanizasyonda Ostenitik Mangan Çeliğinin Aşınma Direncine Yüzey Basıncının Etkisi “ , 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Adana,1-4 Ekim ( 1990 ), 803 - 813.
 3. ERUSLU, N., ÇAVUŞOĞLU, E., KOMAÇ, O.Ş. “ The Development of High Temperature Properties of  Mold  Made of Sands Bonded by CO2 Sodium Silicate “, Proceedings İntern. AMSE Conference” Signals& Systems”, Brighton(U.K)  July  12-14 (1989) , AMSE Press , Vol. 8, p. 207-222
 4. ERUSLU, N., ALTMIŞOĞLU, A., KOMAÇ, O.Ş. “ The Development of Water Soluble Cores for Foundry Industry “, Proceedings İntern. AMSE Conference “ Signals & Systems”, Brighton ( U.K ), July 12-14 (1989) , AMSE Press, Vol.8, p.237-246.
 5. ERUSLU, N., ALTMIŞOĞLU, A.,  KOMAÇ , O.Ş. “ The Properties of Sodium Aluminate Bonded Silica Cores “ , European Conference on Advanced Materials and Processes, Aachen, Germany, November  22-24 ( 1989)

ULUSAL YAYINLAR

 1. KOMAÇ, O.Ş., KAYRAK, B. “Kompozit  Malzemelerin Hava Taşıtlarına Uygulanması” , TMMOB, Metalurji Mühendisleri Odası, Metalurji Dergisi, Sayı 72-73, Şubat-Nisan ( 1991) , 55-59.
 2. KOMAÇ, O.Ş., ERUSLU, N,. ÇAVUŞOĞLU, E. “ The  Investigation of tha Parameters Effecting the Properties of the Mold Made of Sand Bonded by CO2 - Sodium Silicate With 2.4 Ratio”, Anadolu Üniversitesi Müh.Mim. Fak.Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ( 1988), 59-72.
 3. KOMAÇ, O.Ş.“ CO2 - Sodyum Silikat Yöntemiyle Bekletme Özelliklerinin Değişimi”, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası  , Metalurji Dergisi, Sayı 50,  Haziran (1987 ) , 13-16
 4. KOMAÇ, O.Ş. “ The Investigation of the Parameters Effecting the CO2- Sodium Silicate Process in the Use of Water Glass with 3.0 Ratio”,Anadolu Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 3, Sayı 1(1986 171 - 183.
 5. KOMAÇ, O.Ş.“ CO2 - Sodyum Silikat Yönteminin Anorganik Bağlı  Kum Sistemlerindeki yeri ve Önemi”, Anadolu  Üniversitesi Yayınları, No : 228, Eskişehir (1986), 137-147.
 6. KOMAÇ, O.Ş.“ 2.6 Modüllü Cam Suyunun Kullanıldığı CO2 - Sodyum Silikat Özelliklerini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No : 228, Eskişehir ( 1986 ),123-135
 7. KOMAÇ, O.Ş., ERUSLU, N., ÇAVUŞOĞLU, E. “ CO2 - Sodyum Silikat Yöntemi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt 26, Sayı 305, Haziran ( 1985) , 31-33.

ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. KOMAÇ , O. Ş. , ÇELİK, O.N., "Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Isıl İşlem Şartlarının Sertliğe Etkisi", 1. Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri, 27-28 Mayıs 2004, Eskişehir
 2. KOMAÇ, O.Ş., ÖZSOY, A., ÇELİK, O. N.“ % 1,5 Cu Alaşımlı  Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Termal Çevrimli Ostenitlemenin Ostemperleme Sonucu  Beynit Oluşumuna Etkisi”, 2. Döküm Sempozyumu, İstanbul, 22-24 Mayıs ( 1996 )., 221 - 229.
 3. KURŞUNGÖZ, N., KOMAÇ, O.Ş., KURŞUNGÖZ, H.“ Bakır ve Bakır Alaşımlarının Sert Lehimleme Yöntemi ile Birleştirilmesi”, III. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 10-11 Nisan ( 1995 ).
 4. ÇELİK, O.N., KOMAÇ, O.Ş., KINIKOĞLU, N.“ Santrifüj Döküm Yöntemiyle Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demir Kullanarak Vagon Tekeri Üretimi “, 2. Raylı Taşıt Sempozyumu ( RAYTAŞ ‘ 91 ),  ESKİŞEHİR, 20-22 Kasım ( 1991) 160-168.
 5. KOMAÇ, O.Ş., ÇELİK O.N.“Tuz Banyolu  Nitrürasyon İşlemi Yapılabilecek Laboratuar Tipi Fırınlar İçin Bir  Algoritma “,4. Denizli  Malzeme Sempozyumu, Denizli, 24-26 Nisan ( 1991), 524-538.
 6. KOMAÇ, O.Ş., PAR, B., ÖZSOY, A., TAŞÇI, K.“ Kulaklı Pulluk Malzemelerinin Mekanik Özelliklerini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”,11. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Erzurum, 10-12 Ekim ( 1988) , 135-145.
 7. KOMAÇ, O.Ş., ERUSLU, N., ÖZ, I.“ Sodyum Aluminat ve Sodyum Silikat Bağlı Kum Sistemlerinde İşlem Parametrelerinin Özelliklere Etkisi”,  Yıldız Üniversitesi, Müh. Fak., Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, İstanbul, 20-24 Haziran ( 1988) , 181-191.
 8. KOMAÇ, O.Ş., ERUSLU, N., ÇAVUŞOĞLU, E.“ 2.8 Modüllü Cam Suyunun Kullanıldığı  CO2 - Sodyum Silikat Yönteminin Özelliklerinin İncelenip Geliştirilmesi”, 4. Ulusal Metalurji Kongresi, Ankara, 22-25 Ekim ( 1986) ,1027-1038
 9. KOMAÇ, O.Ş., ERUSLU, N., ÇAVUŞOĞLU, E.“ Sodyum Silikat Bağlı Kum Sistemlerinde Bağlanma Mekanizması”, 2. Seramik Teknik Kongresi, Ankara, 15-19 Nisan (1985), 264 - 274.
 10. KOMAÇ, O.Ş.,  ERUSLU, N., ÇAVUŞOĞLU, E.“ Modülü ( SiO2 / Na2O ) = 2.2 Olan Cam Suyunun Bağlayıcı olarak Kullanıldığı CO2 - Sodyum Silikat Yönteminin Özelliklerinin İncelenip Geliştirilmesi”, 8. Metalurji Sempozyumu, İstanbul, Ekim ( 1984).
 11. KOMAÇ, O.Ş., AKDENİZ, A., ÇAVUŞOĞLU, E.“ Düşük Modüllü Cam Suyunun Kullanıldığı CO2- Sodyum Silikat Yöntemine Etki Eden Parametrelerin Kontrolü İle Maça ve Kalıp Özelliklerinin Geliştirilmesi”, 1. Ulusal Döküm Sempozyumu, İstanbul, 28-30 Eylül ( 1981), 109-119

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Harun CAN, Borlanmış AISI L6 Çeliğinde Metalografik Özelliklerin İncelenmesi, (Aralık 2009)
 • Tolga YILMAZ, Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Östemperleme Isıl İşleminin Çekme Mukavemetine   Etkisi ( Ekim 1995 ).
 • Hasan KILINÇ, Çimento Sanayiinde Öğütme Amacıyla Kullanılan Aşınma Dirençli Malzemelerin Üretimi ve Özellikleri ( Ekim 1994 ).
 • Kamil KELERCİOĞLU, Beyaz Dökme Demirlerin Aşınma Direncine Alaşım Elementlerinin Etkisi (Şubat 1992).
 • Birol KAYRAK, Kompozit Malzemelerin Hava Taşıtlarında Kullanılması ( Şubat  1991 ).
 • Osman Nuri ÇELİK, Nitrürasyon Tav Fırını Dizaynı ve Nitrürasyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi ( Eylül  1989 ).

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 • Hasan KURŞUNGÖZ, Yüksek Nikel Alaşımlı Malzemelerin Vakum Sert Lehimlenmesinde İşlem Parametrelerinin  Özelliklere Etkisi ( Haziran 1996 ).
 • Osman Nuri ÇELİK, Cu, Ni ve Mo Alaşım Elementlerinin Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Beynit Oluşumuna Etkisi  ( Aralık 1996).