TR | EN
Araş. Gör. Dr. Duygu YILMAZ
Araş. Gör. Dr. Duygu YILMAZ
 • Dahili Telefon: 3698
 • E-Posta: email
 • Lisans: GYTE,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı: Duygu YILMAZ

 • Doğum Tarihi ve Yeri:  Ocak 1987, İstanbul

ÖĞRENİM DURUMU

 • Lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (2005–2009)

 • Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2009-2011)

 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2013-2018)

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

 • Yüksek Lisans: KU Leuven-Elektronik Seramiklerin Manyetik Alan Altında Mikroyapısal Yönlendirilmesi (2010-2011)
 • Doktora: Anadolu Üniversitesi-Çok Katmanlı Elektroseramiklerin Üretilmesi (2012-2013)
 • Post-Doc: Chalmers University of Technology-CLC/CLOU (2018-...)

PROJELER

 1. Araştırmacı, YSZ Katkılı Polimer Fiberlerin Üretimi ve Karakterizasyonu, BAP,  İTÜ (2010-2012)
 2. Araştırmacı, Spinel-Stabilize Zirkonya Sistemlerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi, Sanayi Bakanlığı, İTÜ (2011-2011)
 3. Bursiyer, Elektro-optik Sistemler için Çok Katmanlı Piezoelektrik Seramik Üretimi, SANTEZ, Anadolu Üniversitesi (2012-2013)
 4. Araştırmacı,  Yerli  kaynaklardan  nano  boyutlu  B4C  sentezi  ve  yerinde  indirgeme yöntemiyle CaB6 sentezi, TÜBİTAK 1003, ESOGÜ (2015-2017)
 5. Araştırmacı,  SrB6   Sentezi  ve  Reaksiyon  Mekanizmalarının  Termodinamik  Açıdan İrdelenmesi, BAP, ESOGÜ (2017-…)
 6. Proje Yürütücüsü, LD-Cüruflarından Vanadyumun Geri Kazanımı, HKJacobsen Araştırma Bursu (2018-2019)
 7. Araştırmacı, Bakır Esaslı Oksijen Taşıyıcıların CLC Prosesi Sırasında Kül Oluşturucu Bileşenlerle Etkileşimi, İsveç Araştırma Konseyi  (2018-2019)
 8. Araştırmacı, Geçiş Metal Oksitleri Üzerinden Sentezlenen Oksijen Taşıyıcıların Termokimyasal Enerji Depolamada Kullanımı, İsveç Araştırma Konseyi (2018-2019)

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Synthesis of Calcium Hexaboride Powder via Boro/Carbothermal Reduction with a Gel Precursor, J. of Ceram. Sci. and Tech., 7 (4), 349- 356, (2016).
 2. Yilmaz, D., Ozkal, B., Production of High Solid Content Polymer/Ysz Composites and Free Form Ysz Fibers, Non-Equilibrium Phase Transformations (STUME), II (4), 14-17, (2016).
 3. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Hydrothermal Synthesis of Calcium Hexaborate Pentahydrate from Local Boric Acid and Its  Photoluminescence Characteristic, Journal of the Australian Ceramic Society, (2017). 
 4. Yilmaz, D., Savaci, U., Koç, N., Turan, S., Carbothermic reduction synthesis of calcium hexaboride using PVA-calcium hexaborate mixed gels, Ceramics International, 44 (3), (2018).
 5. Ozcan, A., Yilmaz, D., Koç, N., Gaşan, H., Effect of Calcium Hexaborate Pentahydrate as a Lubricant Additive in Commercial Engine Oil, Transactions of the Indian Institue of Metals, 72 (2), (2019).
 6. Darwish, E., Yilmaz, D., Leion, H., Experimental and thermodynamic study on interaction of copper oxygen carriers and oxide compounds commonly present in ashes, Energy&Fuels, 33 (3), (2019).

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR (ULAKBİM) 

 1. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Yerli Borik Asitten Kalıntı Karbon İçermeyen Bor Karbür Sentezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (1), (2018).
 2. Yilmaz, D., Savacı, U., Koç, N., Turan, S., Boro/Karbotermik ve Karbotermik İndirgeme Yöntemiyle Sentezlenen Kalsiyum Hekzaborürlerin İncelenmesi, Bor Dergisi, 3 (2), (2018).

ULUSLARARASI KONGRELERDE YAYINLANAN BILDIRILER

 1. Yilmaz D. and Özkal B.,“The Effect of High Energy Milling on Production of 8 %mole Y2O3 doped ZrO2 Powders ”,12th International Symposium on Novel and Nano Materials (ISNNM- 2012), Organizers: The Korean Powder Metallurgy Institute – Istanbul Technical University, August 26-30, 2012.
 2. Sert, A.,  Yilmaz, D., Tribological behaviors of yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as lubricant additives, June 15-17, NanoTech France, 2015.
 3. Yilmaz, D., Ozkal, B., Production of High Solid Content Polymer/YSZ Composites and Free Form YSZ Fibers, 3. International Scientific Conference "Матеrial Science" “Nonequilibrium Phase Transformations”, 11-14 September, 2017, Varna, Bulgaria.
 4. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Effect of Excess Carbon Content of Boron Carbide and Temperature on Synthesis of Calcium Hexaboride Powders, IMMC2016 Proceedings Book, 95-98, 2016.
 5. Gündüz, Ö., Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Effect Of Calcium Carbonate Addition On The Gel Precursor Synthesize Of Boron Carbide, European Ceramic Society-ECERS2017, Budapest.
 6. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S.,  Synthesis Of Strontium Borate With Use Of The Turkish Celestite And Boric Acid, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir, Turkey.