TR | EN
Doç. Dr. Nurşen KOÇ (Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Nurşen KOÇ (Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dahili Telefon: 3690
 • E-Posta: email
 • Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Termodinamik, Faz diyagramları, Eksraktif Metalurji, Seramik Malzeme Üretim süreçleri, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyon Teknikleri
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Nurşen KOÇ
 • Doğum Tarihi ve Yeri: 20 Mart 1954, Samsun

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ODTÜ, Ankara 1978.
 • Yüksek Lisans: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ODTÜ, Ankara 1978-1981
 • Doktora: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ODTÜ, Ankara 1986-1993

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mayıs 2011

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Termodinamik, Faz diyagramları, Eksraktif Metalurji, Seramik Malzeme Üretim süreçleri, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

İDARİ GÖREVLER

 • Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı Başkanı (2011 - Devam ediyor)

PROJELER

 1. Etibank Uludağ Volfram işletmesi konsantrelerinden amonyum paratungstat üretim parametrelerinin araştırılması. 1981.Proje No: 80-04-07-00-01 (ETİBANK)
 2. Mika Cam Seramiklerinin Üretimi (Production of mica glass ceramics.) Proje Kod No:  AFP 97-03-08-06  1999
 3. Protez Diş Yapımında kullanılabilecek mika cam seramiklerinin üretilmesi.(Production of biocompatible mica glass ceramics for dental application) Proje Kod No: TÜBİTAK MİSAG-106 Ağustos 2000
 4. Kalsiyum Fosfat Biyoseramik Kombinezonları Üretimi (Production of calcium phosphate base bioceramics) Proje Kod No: AFP-03-08-DPT.98K122610  2000
 5.  Mika cam seramiklerinin tribolojik davranışlarının incelenmesi. Proje Kod No: TÜBİTAK MİSAG No. 199 Ağustos 2004
 6. Reaktif Sinterleme Yöntemi ile Cam Bağlı Apatit-Silikat Kompozit Seramik Üretimi (Manufacturing of glass bounded apatite-silicate composite ceramic by using reactive sintering methods.) Proje Kod No:  BAP 2004-03-08-01 2004
 7. Apatit-wollastonit biyoaktif seramiklernin üretimi ve karakterizasyonu. Proje Kod No:  TÜBİTAK MAG Proje 104M400, 2008.
 8. TÜBİTAK MAG 1003 Projesi; Proje No: 114M931, Proje Yöneticisi  “Yerli kaynaklardan CaB6 üretim parametrelerinin araştırılması. 2015 – 2017
 9. SrB6 Sentezi  ve  Reaksiyon  Mekanizmalarının  Termodinamik  Açıdan İrdelenmesi, BAP, ESOGÜ (2017-…)

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Koç, Nurşen; Timuçin, Muharrem; Korkusuz, Feza. “Fabrication and characterization of porous tricalcium phosphate ceramics.”       Ceramics International (2004), 30(2), 205-211.
 2. Koç, Nurşen; Timuçin, Muharrem; Korkusuz, Feza. Fabrication and characterization of porous hydroxyapatite and biphasic calcium phosphate ceramic as bone substitutes. Key Engineering Materials  (2004), 254-256,  949-952
 3. N. Koç, , M. Timuçin, “ Fabrication of porous biphasic calcium phosphate ceramics. “ Key Engineering Materials  (2004), 264-268, 2207-2210.
 4. N. Koç, M. Timuçin., “Activity-Composition Relations in MnCr2O4-CoCr2O4 solid Solutions and Stability of MnCr2O4 and CoCr2O4 at 1300C”. Journal of The American Ceramic Society (2005)  88 [9] 2578-258
 5. Cenk Balçık, Turgut Tokdemir, Alpaslan Şenköylü, Nurşen Koç, Muharrem Timuçin, Serhat Akın, Feza Korkusuz., “Early Radiological, densitometric and biomechanical changes following porous ceramic implantation into segmental bone defects of rabbit.”Acta Biomater. ,3, (2007), p985-996.
 6. P. Korkusuz, S.S. Hakkı, N. Puralı, İ. Görür, E. Önder, R. Nohutçu, N. Koç, M. Timuçin, A. Öztürk, F. Korkusuz., “Interaction of MC3T3-E1 cells with titanium implants.” Joint Diseases and Related Surgery., (2008), 19(2), 84-90.
 7. Hakki, Sema S.; Bozkurt, S. Buket; Hakki, Erdogan E.,Petek Korkusuz, Nuhan Purali, Nurşen Koç, Muharrem Timucin, Adnan Ozturk and Feza Korkusuz. “Osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells on different titanium surfaces “BIOMEDICAL MATERIALS Volume: 7  Issue: 4 Article Number: 045006 Published: AUG 2012
 8. Anık M., Baksan B., Orbay T.Ö., Küçükdeveci N., Aybar A.B., Özden R.C., Gaşan H., Koç N.  “Hydrogen storage characteristics of Ti2Ni alloy synthesized by the electro- deoxidation technique.” INTERMETALLICS, 46(1): 51-55 (2014).
 9. Yilmaz, D., KoçN., Turan, S., Synthesis of Calcium Hexaboride Powder via Boro/Carbothermal Reduction with a Gel Precursor, J. of Ceram. Sci. and Tech., 7 (4), 349- 356, (2016).
 10. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Hydrothermal Synthesis of Calcium Hexaborate Pentahydrate from Local Boric Acid and Its  Photoluminescence Characteristic, Journal of the Australian Ceramic Society, (2017). 
 11. Yilmaz, D., Savaci, U., Koç, N., Turan, S., Carbothermic reduction synthesis of calcium hexaboride using PVA-calcium hexaborate mixed gels, Ceramics International, 44 (3), (2018).
 12. Ozcan, A., Yilmaz, D., Koç, N., Gaşan, H., Effect of Calcium Hexaborate Pentahydrate as a Lubricant Additive in Commercial Engine Oil, Transactions of the Indian Institue of Metals, 72 (2), (2019).

ULUSAL DERGİLER

 1. N. Koç, M. Timuçin., “Tıp Seramikleri”., Türkish Journal of Arthroplasty. (1999), 10 (1), 104-109.
 2. Cenk Balçık, Alpaslan Şenköylü, Nurşen Koç, Muharrem Timuçin, Petek Korkusuz, Feza Korkusuz., “Segmenter defect içeren uzun kemik kırıklarının tedavisinde kullanılan gözenekli hidroksiapatit ve kalsiyum fosfat seramik blokların in vivo uyumluluğu.” Türkish Journal of Arthroplasty. (2003), 14 (1), 39-44.
 3. G. Kerman, P. Korkusuz, S.S. Hakkı, N. Puralı, N. Koç, M. Timuçin, F. Korkusuz.,“MC3T3-E1 hücre dizisinin uygulandığı biyoseramiklerin tramalı elektron mikroskobu ve konfokal mikroskop ile incelenmesi.” Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. (2009), 10(1), 239-247.
 4. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Yerli Borik Asitten Kalıntı Karbon İçermeyen Bor Karbür Sentezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (1), (2018).
 5. Yilmaz, D., Savacı, U., Koç, N., Turan, S., Boro/Karbotermik ve Karbotermik İndirgeme Yöntemiyle Sentezlenen Kalsiyum Hekzaborürlerin İncelenmesi, Bor Dergisi, 3 (2), (2018).

ULUSLARARASI KONGRELER:

 1. N. Koç, M. Timuçin.,”MnO-CoO-Cr2O3 Sisteminde Katı Hal Faz Dengesi ve Termodinamik Özellikler.( Thermodynamic properties and solid state phase equilibrium in the MnO-CoO-Cr2O3 system.)” II. International Ceramic Congress Proceedings. 24-28 October (1994), Istanbul, 309-318
 2. N. Koç. M. Timuçin, F. Korkusuz. “Gözenekli trikalsiyum fosfat seramiklerinin üretimi ve karakterizasyonu”. ( Fabrication and characterization of porous tricalcium phosphate.) 10th International Metalluryg and Materials Congress. 24-28 May (2000), İstanbul, 1407- 1416.
 3. Korkusuz P, Muratli HH, Koç N, Timucin M, Akın S, Korkusuz F, Histological changes of Endotelin-1 loaded porous hydroxyapatite ceramics in partial load bearing bone defect repair. "10th Annual Seminar and Meeting of Ceramics, Cells and Tissues, Faenza, Italy, May 23-27",   p.65,2006
 4. Korkusuz F, Balçık C, Tokdemir T, Şenköylü A, Koç N, Timucin M, Akin S., Early radiological and densitometry changes of porous hydroxyapatite and hydroxyapatite/calcium-phosphate (60/40) ceramics in segmental bone defect repair of rabbit. "10th Annual Seminar and Meeting of Ceramics, Cells and Tissues, Faenza, Italy, May 23-27", (2006), p.121-127.
 5. Kerman G, Korkusuz P, Hakki SS, Purali N, Koc N, Timucin M, Korkusuz F., Observation of MC3T3-E1 cells applied bioceramics by scanning electron microscopy (SEM) and confocal microscopy (CM). "11th Annual Seminar and Meeting of Ceramics, Cells and Tissues, Faenza, Italy, October 2-5, 2007 ",  (2007), p.22.
 6. Korkusuz F, Muratli HH, Bicimoglu A, Akın S, Koc N, Timucin M., Radiological and densitometry changes of endothelin-1 loaded porous hyrdoxyapatite ceramics in partial load bearing segmental bone defect repair. "11th International Ceramic Congress (CIMTEC2006) and 4th Forum on New Materials, Acireale, Sicily", p.72, 2006
 7. N. Koç, M. Timuçin, “Porous hydroxyapatite”., Biomed 2003, 10th Biomedical Science and Technology Symposium. October 10-12, 2003 / METU Campus of Northern Cyprus.(Poster)

ULUSAL KONGRELER

 1. Balçık C, Şenköylü A, Tokdemir T, Koç N, Timuçin M, Korkusuz F., Gözenekli seramik kompozit kullanılarak tedavi edilen segmenter kemik kaybının değerlendirilmesi. "2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi", , (2003), s.131.
 2. P. Korkusuz, S.S. Hakkı, N. Puralı, İ. Görür, E. Önder, R. Nohutçu, N. Koç, M. Timuçin, A. Öztürk, F. Korkusuz., “MC3T3-E1 hücrelerinin titanyum implantlarla etkileşimi” 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi 2009, p.132
 3. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Effect of Excess Carbon Content of Boron Carbide and Temperature on Synthesis of Calcium Hexaboride Powders, IMMC2016 Proceedings Book, 95-98, 2016.
 4. Gündüz, Ö., Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S., Effect Of Calcium Carbonate Addition On The Gel Precursor Synthesize Of Boron Carbide, European Ceramic Society-ECERS2017, Budapest.
 5. Yilmaz, D., Koç, N., Turan, S.,  Synthesis Of Strontium Borate With Use Of The Turkish Celestite And Boric Acid, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir, Turkey