TR | EN
Araş. Gör. Süleyman CAN (Bilecik Şeyh Edebali Üni.)
Araş. Gör. Süleyman CAN (Bilecik Şeyh Edebali Üni.)
  • Dahili Telefon: 3707
  • E-Posta: email
  • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Yüksek Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Devam Ediyor)
  • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Adı Soyadı: Süleyman CAN
  • Doğum Tarihi ve Yeri: 4 Nisan 1996, Muğla

ÖĞRENİM DURUMU

  • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2018-Devam ediyor

YAYINLAR

ULUSLARARASI KONGRELERDE YAYINLANAN BİLDİRİLER

  1. S. Can, E. Lökçü, M. Anık, "Synthesis of Li22Si5/reduced graphene oxide nanocomposite as anode material for Li-ion batteries", 2nd International Conference on Natural and  Applied Science and Engineering, Antalya, 21-25 October 2020.