TR | EN
Genel Tanıtım

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Malzeme Bilimi, Üretim Metalürjisi ve Nano-malzemeler olmak üzere 3 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Öğrenciler özellikle 7. ve 8. dönemlerde alabilecekleri seçmeli derslerle bu anabilim dallarından birisinde uzmanlaşma şansı bulabilmektedirler. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Programı toplam 45 iş gününü kapsamaktadır. Bu 45 iş gününün 30 gününü Birinci Grup oluşturmaktadır: 15 gün Döküm Stajı ile 15 gün Üretim ve Malzeme İmalat Stajı. Diğer 15 günde ise İkinci Grup İşletme-Organizasyon Stajı yapılmaktadır. 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 100' er kişilik kapasiteye sahip bir adet amfi ve iki adet büyük sınıf ile 50’ şer kişilik kapasiteye sahip altı adet sınıf bulunmaktadır. Ayrıca 30’ ar kişilik kapasiteye sahip dört adet yüksek lisans sınıfları mevcuttur. Bölüm Araştırma/Uygulama Laboratuvarları aşağıdaki gibidir: 

  •   Karakterizasyon Laboratuvarı
  •   Döküm Laboratuvarı
  •   Isıl İşlem Laboratuvarı
  •   Mekanik Deneyler Laboratuvarı
  •   Üretim Metalürjisi Laboratuvarı
  •   Korozyon Laboratuvarı
  •   Toz Metalürjisi Laboratuvarı