TR | EN
Vizyon ve Misyon

VİZYON
Uluslararası düzeyde, araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.

MİSYON
Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bilgileri sentezleyerek proje tasarlayabilen, veri ve bulguları değerlendirerek yorumlayabilen, sorunlar karşısında kendine güvenen ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilen öğrenciler yetiştirmek.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının çok yönlü gelişimini sağlamak. Bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek. Öğrencilerine öğrenmeyi sevdirecek, temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını öğretecek, araştırmayı ve öğretmeyi seven öğretim elemanlarına sahip olmak.