TR | EN

Ana Sayfa

Sevgili Öğrenciler, Değerli Ziyaretçiler…
15 Mayıs 1996 tarihinde kurulan ve ilk öğrencisini 1996-1997 öğretim yılında alan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim halen 4 profesör, 2 doçent ve 6 doktor öğretim üyesiyle devam etmektedir.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul edilmektedir ve programın normal öğretim süresi 4 yıldır.
Sürekli yenilenen bölümümüzün müfredatı geleneksel üretim metalürjisinden geleceğin bilimi nano-teknolojinin temel bileşeni olan nano-malzemelere kadar çok geniş konuları kapsamaktadır.
Ayrıca programdaki sosyal, teknik ve tasarım seçmeli gruplarındaki dersler değişen şartlarda kendisini sürekli yenileyebilen donanımlı Metalürji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeye yönelik seçilmiştir. Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapabilen öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal yapma fırsatı da mevcuttur.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine ilaveten disiplinler arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim dalında da yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulan lisans mezunu öğrencilerimiz dilerlerse bilimsel çalışmalarımızın ortağı olabilmektedirler.
Mevcut öğrencilerimize yeni öğretim yılında üstün başarılar dilerken Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir’ deki bu donanımlı bölüme mühendis olma arzusundaki tüm yetenekli öğrencileri de davet ediyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Mustafa ANIK

Ford Otosan - Ar-Ge Eğitim Duyurusu
20.06.2021

Başvuru Formu

 

Otomotiv Yaz Kampı (Online Staj)
11.06.2021

Ülkemizde üretim yapan otomotiv firmalarının katılımı ile online bir otomotiv yaz kampı düzenlenecektir.

Etkinlik 1-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; bölümümüzde işletme stajı için uygun görülmüştür.

Detaylar ve başvuru için https://www.otomotivkampi.com sitesi ziyaret edilebilir.

Stajyer Öğrenci Talebi
11.06.2021

Eskişehir Merkezde kurulu ve ihracata yönelik çalışan firmamıza, üniversitenizin mühendislik ve ekonomi bölümleri 3. ve 4. sınıflarından öğrenmeye istekli ve gelişime açık, ingilizce bilgisine sahip, pazarlama ve satış ile internet satışı ve sosyal medya konularında kendini geliştirmek isteyen stajyer öğrenci alınacaktır. Ayrıca firmamızda yarı zamanlı çalışma imkânı olabilecektir.

 

ŞİRKET ADI: BİROLA MİNERAL NAKLİYE HAYVAN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

İLETİŞİM: birola@ncomab.com

TELEFON : 0-545 558 42 42

İLGİLİ KİŞİ: M.MELİH ZEREYLİ

Yaz Dönemi Staj Yöntemleri
7.06.2021

2020-2021 Yaz Dönemi İle Sınırlı Kalmak Koşulu İle Bölümümüzde Uygulanması Öngörülen Staj Yöntemleri

2020-2021 Yaz dönemi staj faaliyetleri 28 Haziran 2021 ile 2021-2022 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi olan 4 Ekim 2021 arasında sınırlı olmak üzere, bölümümüz öğrencileri stajlarını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yapabilirler.

 1. Mezun durumundaki öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz dönemi ile sınırlı kalmak şartıyla staj/uygulama eğitimlerini, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla (simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetler) akademik biriminde tamamlayabilirler.
 2. Öğrenciler stajlarını online-uzaktan staj programı bulunan firma/kurumlarda yapabilirler.  (Öğrenci uzaktan staj öncesinde stajın nasıl ve hangi çalışmalar ile yapılacağını staj komisyonuna bildirmeli ve bölüm staj komisyonundan onay almalıdır). Uzaktan staj sürecinde firmaların talep etmesi durumunda SGK Sigorta giriş işlemleri  yapılacaktır.
 3. Yüzyüze staj kabulü alan bütün öğrenciler için yürürlükteki süreç geçerlidir. Öğrenciler koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, vb) staj yapabilirler.
2020-21 Yaz Okulu Açılması Önerilen Dersler ve Haftalık Program
28.05.2021

Bölümümüz 2020-21 Yaz Okulunda açılması önerilen dersler ve haftalık programa buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyelerimizin Başarısı
25.11.2020

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve PLOS (The Public Library of Science) Biology Dergisi’nde yayımlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicator” başlıklı bir makale dünya çapında akademisyenleri atıf göstergelerine göre değerlendirildi. Her biri kendi alanlarında sıralanan akademisyenler arasında ilk %2’lik dilimde çeşitli alanlardan dört ESOGÜ’lü akademisyen de yer aldı.

Atıf, h-index, hm-index gibi çeşitli atıf indikatörlerine göre yapılan değerlendirmede %2’lik dilime giren isimler arasında bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Anık da yer almıştır. Akademisyenlerin tüm kariyerleri üzerinden yapılan bu değerlendirmede %2’lik dilimde Türkiye’den toplamda 614 akademisyen yer aldı.

 

Bölümümüz Youtube Kanalı Hakkında
4.08.2020

Bölümümüz Youtube kanalı aktif hale getirilmiştir. Özellikle tercih aşamasında olan öğrenci adayları için faydalı olabilecek bölüm tanıtım videomuza kanaldan ulaşabilirsiniz.

Kanala buradan veya ana sayfadaki " Hızlı Bağlantılar" sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri
2.06.2020

DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ

 1. İlgili yarıyılda (yaz okulu dahil) ilgili bölümde veya üniversitemizin bir başka bölümünde eşdeğeri açılmamış olan bir ders, aşağıda belirtilen koşullarda, başka bir üniversiteden alınabilir.
 2. Sadece  200 AKTS’yi başarılı olarak tamamlamış öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında dış üniversiteden ders alabilir. Yaz okulunda AKTS sınırı aranmaz.
 3. Dış üniversiteden alınacak dersin kredisi, bölüm dersinin kredisinin %75’inden az olamaz. Dış üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya büyük) olmalıdır.
 4. Güz ve Bahar Yarıyıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 13’de,  Yaz okulunda ise  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen kredi üst sınırları aşılamaz. Aşılması durumunda dış üniversiteden alınacak/alınmış ders(ler) Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla silinir.
 5. Dış üniversiteden alınacak ders, ilgili yarıyılda alınan bir başka ders ile çakışamaz. Öğrenci aynı gün içinde farklı illerdeki üniversitelerden ders alamaz. Uzaktan eğitim ile sınırlı kalmak koşulu ile öğrencilerin yaz okullarında çakışma olmaması durumunda farklı illerden ders almasına izin verilir.
 6. Mühendislik Araştırmaları grubu dersler ile tasarım dersleri dış üniversitelerden alınamaz.
 7. Dış üniversiteden alınması talep edilen ders için öğrenci bölüm başkanlığına başvuru yapar. Dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının ön onayından sonra ders alma talebi ilgili yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu kararı alınmadan öğrenci dış üniversiteden ders alamaz. Öğretim üyesinin onayı için dersin haftalık bazda (14 hafta) detaylı içeriğinin ve içeriğin yer aldığı web sayfa adresinin ilgili öğretim üyesine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
 8. Öğrenciler dış üniversitelerden  öğrencilik süresi boyunca  güz ve bahar yarıyıllarında en fazla üç ders alabilirler. Yaz okulunda alınacak dersler bu sayıya dahil değildir.
 9. Herhangi bir nedenle (ilgili dersin açılmaması veya almaktan vaz geçilmesi vb) dış üniversitede derse kayıt olunmaması halinde  öğrenci, iki hafta içinde, ders alma kararının iptali için Fakülte Dekanlığına, bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

“DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ” Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 27/10 sayılı kararı ile güncellenmiştir.