TR | EN
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt

Ana Sayfa

Sevgili Öğrenciler, Değerli Ziyaretçiler…
15 Mayıs 1996 tarihinde kurulan ve ilk öğrencisini 1996-1997 öğretim yılında alan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim halen 4 profesör, 3 doçent ve 8 doktor öğretim üyesiyle devam etmektedir.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul edilmektedir ve programın normal öğretim süresi 4 yıldır.
Sürekli yenilenen bölümümüzün müfredatı geleneksel üretim metalürjisinden geleceğin bilimi nano-teknolojinin temel bileşeni olan nano-malzemelere kadar çok geniş konuları kapsamaktadır.
Ayrıca programdaki sosyal, teknik ve tasarım seçmeli gruplarındaki dersler değişen şartlarda kendisini sürekli yenileyebilen donanımlı Metalürji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeye yönelik seçilmiştir. Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapabilen öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal yapma fırsatı da mevcuttur.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine ilaveten disiplinler arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim dalında da yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulan lisans mezunu öğrencilerimiz dilerlerse bilimsel çalışmalarımızın ortağı olabilmektedirler.
Mevcut öğrencilerimize yeni öğretim yılında üstün başarılar dilerken Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir’ deki bu donanımlı bölüme mühendis olma arzusundaki tüm yetenekli öğrencileri de davet ediyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Mustafa ANIK

Staj Süreci Hakkında Duyuru (Güncellenmiş 02.07.2020)
2.07.2020

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında mezun durumunda olan öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, sağlık birimi, vd.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de Akademik Birimde tamamlayabilmelerine, stajın yeri ile ilgili olarak akademik birimlerce karar verilmesine karar verilmiştir. Uygun staj yeri bulamayan mezun durumdaki öğrencilerin 10.07.2020 tarihine dek Araş. Gör. R.Can ÖZDEN'e (rcanozden@ogu.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Müraacat edebilmek için öğrenci bilgi sistemindeki mezuniyet değerlendirme sekmesinde eksik ders gözükmemelidir. 

Mezun durumda olmayan öğrencilerimiz, kendi imkanları ile buldukları fabrikalarda staj yapabilirler. Bu öğrencilerimiz için süreç daha önce olduğu gibi işleyecektir. Süreçte farklı olan tek şey evrakların elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğudur. Islak imzalı şekilde taranmış evrak staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce metalurji@ogu.edu.tr adresine elektronik posta ile iletmelidir.

Gerekli SGK işlemleri bölüm tarafından gerçekleştirildikten sonra ilgili evrak size elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

Staj takip eden 3 hafta içerisinde staj defterleri yine çevrimiçi olarak metalurji@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir.   (Staj Defteri)

2019-20 Yaz Okulu Açılması Önerilen Dersler ve Haftalık Program (Güncelleme 06.07.2020)
29.06.2020

Bölümümüz 2019-20 Yaz Okulu Açılması Önerilen Dersler ve Haftalık Programa buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Fizik II Lab. Uygulama Esasları
3.07.2020

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı tarafından gönderilen, 14 Temmuz – 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında Uzaktan Öğretim yoluyla yapılacak FİZİK/PHYSİC II LAB DERSİ ile ilgili duyuru aşağıdadır.

- Bahar döneminde kaldığımız yerden akademik takvime uygun olarak uzaktan lab derslerine
başlanacaktır.
- Her hafta deneyler DYS sistemine yüklenecektir.
- Lab eğitimleri Bahar dönemi için asenkron olacaktır.
- Deneylerden sonra rapor istenmeyecek ara sınav (test) ve dönem sonu sınavı uygulanacaktır.
- Asenkron yürütülecek derslerin yaz okulu programı ile çalışmaması için akşam saatlerine
program yapılabilir.
- Her Cuma yeni deneyler sisteme haftalık yüklenecektir.
- Deneylerde video, hesaplama, grafik vb anlatılacaktır.
- Her dersin öğretim elemanları sorumlu öğretim elemanı olarak dersin işlenişinden sorunlu
olacaktır.
- Tüm mühendislik öğrencileri ara sınav ve Finale aynı anda girecektir.
- Yaşanan problemlerin ivedilikle bildirilmesi hataların hızlıca düzeltilmesine yardımcı olacaktır.
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

2019-20 Öğretim Yılı Bütünleme Sınav Programı
17.06.2020

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 2019-20 Öğretim Yılı Bütünleme Sınav Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Bütünleme Sınavlarına İlişkin Uygulama Esasları
19.06.2020

Son dönemde yoğun bir şekilde bütünleme sınavlarına kimlerin ve hangi koşullarda katılabileceğine dair sorular bölümüze ulaşmaktadır.

Bütünleme sınavları için öğrencilerin yaptırması gereken bir kayıt işlemi yoktur.

Katılım için gerekli koşullar ve uygulama esasları aşağıda sıralanmıştır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARININ BÜTÜNLEME SINAVLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
1.Bütünleme sınavına yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edip sınava girmeyen veya bu sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler (önlisans ve lisans programlarında FF veya YZ notu alan veya akademik uyarısı olup DC ve DD notu alan) girebilir.
2.Bütünleme Sınavları akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.
3.İlgili dönemde açılan derse/derslere kayıt yaptırmamış̧öğrenciler ile kayıt oldukları dersin/derslerin devam koşulunu yerinegetirmeyen (DZ) veya bu derslerden (DÇ) harf notu alan öğrencilere bu derslerden bütünleme sınav hakkı verilmez.
4.Bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavında geçerli olan başarı ölçütleri ve belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.
5.Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programı öğrencileri ile özel öğrenciler Üniversitemiz öğrencileri ile aynı bütünleme sınavı haklarına sahiptirler.
6.Final sınavı yapılmayan ve tümüyle uygulamalı ders/dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve projeler) için bütünleme sınavı yapılmaz. Teorik ve uygulaması birlikte yapılan derslerin bütünleme sınavınınyapılıp yapılmayacağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurullarınca belirlenir.
7.Her ne sebeple olursa olsun Bütünleme sınavlarının (çakışma hariç) mazeret sınavı yapılmaz. Bütünleme sınavları çakışan öğrencilere, ilgili sınavları izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde mazeret sınavı yapılır.
8.Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
9.Not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına/sınavlarına girmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilmez.

Yaz Okulu ve Staj Tarihleri Hakkında
15.06.2020

2019-20 Yaz Okulu, 20 Temmuz 2020 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Yaz okulu ve staj yapacak öğrencilerimizin bu tarihleri gözeterek ilgili formları doldurmaları gerekmektedir.

Daha önce staj başvurusu yapan öğrencilerin tarih aralıklarını kontrol etmeleri önemle rica olunur.

Gerekli düzeltmeler için  bölüm sekreteri ( metalurji@ogu.edu.tr ) ile irtibata geçebilirsiniz.

Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri
2.06.2020

DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ

 1. İlgili yarıyılda (yaz okulu dahil) ilgili bölümde veya üniversitemizin bir başka bölümünde eşdeğeri açılmamış olan bir ders, aşağıda belirtilen koşullarda, başka bir üniversiteden alınabilir.
 2. Sadece  200 AKTS’yi başarılı olarak tamamlamış öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında dış üniversiteden ders alabilir. Yaz okulunda AKTS sınırı aranmaz.
 3. Dış üniversiteden alınacak dersin kredisi, bölüm dersinin kredisinin %75’inden az olamaz. Dış üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya büyük) olmalıdır.
 4. Güz ve Bahar Yarıyıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 13’de,  Yaz okulunda ise  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen kredi üst sınırları aşılamaz. Aşılması durumunda dış üniversiteden alınacak/alınmış ders(ler) Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla silinir.
 5. Dış üniversiteden alınacak ders, ilgili yarıyılda alınan bir başka ders ile çakışamaz. Öğrenci aynı gün içinde farklı illerdeki üniversitelerden ders alamaz. Uzaktan eğitim ile sınırlı kalmak koşulu ile öğrencilerin yaz okullarında çakışma olmaması durumunda farklı illerden ders almasına izin verilir.
 6. Mühendislik Araştırmaları grubu dersler ile tasarım dersleri dış üniversitelerden alınamaz.
 7. Dış üniversiteden alınması talep edilen ders için öğrenci bölüm başkanlığına başvuru yapar. Dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının ön onayından sonra ders alma talebi ilgili yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu kararı alınmadan öğrenci dış üniversiteden ders alamaz. Öğretim üyesinin onayı için dersin haftalık bazda (14 hafta) detaylı içeriğinin ve içeriğin yer aldığı web sayfa adresinin ilgili öğretim üyesine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
 8. Öğrenciler dış üniversitelerden  öğrencilik süresi boyunca  güz ve bahar yarıyıllarında en fazla üç ders alabilirler. Yaz okulunda alınacak dersler bu sayıya dahil değildir.
 9. Herhangi bir nedenle (ilgili dersin açılmaması veya almaktan vaz geçilmesi vb) dış üniversitede derse kayıt olunmaması halinde  öğrenci, iki hafta içinde, ders alma kararının iptali için Fakülte Dekanlığına, bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

“DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ” Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 27/10 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

Türk Dili II Sınav Takvimi (Güncellenmiş)
20.05.2020