TR | EN
 • Slayt

Ana Sayfa

Sevgili Öğrenciler, Değerli Ziyaretçiler…
15 Mayıs 1996 tarihinde kurulan ve ilk öğrencisini 1996-1997 öğretim yılında alan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim halen 3 profesör, 4 doçent ve 7 doktor öğretim üyesiyle devam etmektedir.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul edilmektedir ve programın normal öğretim süresi 4 yıldır.
Sürekli yenilenen bölümümüzün müfredatı geleneksel üretim metalürjisinden geleceğin bilimi nano-teknolojinin temel bileşeni olan nano-malzemelere kadar çok geniş konuları kapsamaktadır.
Ayrıca programdaki sosyal, teknik ve tasarım seçmeli gruplarındaki dersler değişen şartlarda kendisini sürekli yenileyebilen donanımlı Metalürji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeye yönelik seçilmiştir. Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapabilen öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal yapma fırsatı da mevcuttur.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine ilaveten disiplinler arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim dalında da yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulan lisans mezunu öğrencilerimiz dilerlerse bilimsel çalışmalarımızın ortağı olabilmektedirler.
Mevcut öğrencilerimize yeni öğretim yılında üstün başarılar dilerken Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir’ deki bu donanımlı bölüme mühendis olma arzusundaki tüm yetenekli öğrencileri de davet ediyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Mustafa ANIK

Yeni Öğretim Planı Hakkında
1.08.2023

Bölümümüz öğretim planı, iç ve dış paylaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilenmiştir. 2023-24 Güz Döneminden itibaren uygulanacak eğitim planına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yeni plan 2023 ve sonrası girişliler gözetilerek hazırlanmış olup 2023-24 Güz döneminden itibaren tüm sınıflar için uygulanacaktır. Sadece Mühendislik Araştırmaları dersi için yapılan değişiklikler 2026-27 öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.

Öğrenime devam eden öğrencilerimizin mağduriyetinin engellenmesi adına ECTS'i düşürülen dersler "eski kodlu" olarak yüksek ECTS'li olarak açılacaktır.

Bu programda yapılan değişiklikler şunlardır:

 • Teknik Resim dersi ECTS kredisi 4'ten 5'e çıkarılmıştır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği I dersi 2. Sınıf Güz döneminden, 1. Sınıf Güz dönemine alınmıştır.
 • Fizikokimya dersi ECTS kredisi 6'dan 5'e indirilmiştir.
 • Rapor Yazma Tekniği dersi 1. Sınıf Güz döneminden, 2. Sınıf Güz dönemine alınmıştır.
 • Ekstraktif Metalürji dersi ECTS kredisi 5'ten 4'e indirilmiştir.
 • Taşınım Olayları dersi 3. Sınıf bahar döneminden, 2. Sınıf bahar dönemine alınmıştır.
 • Faz Diyagramları dersi 2. Sınıf Bahar döneminden, 3. Sınıf Güz dönemine alınmıştır.
 • Döküm Prensipleri dersi ECTS kredisi 4'ten 5'e çıkarılmıştır.
 • 3. Sınıf Güz Dönemi dersi olan "Metalografi" kapatılmış olup, yerine yine güz döneminde "Malzeme Karakterizasyonu I" dersi eşlenmiştir.
 • 3. Sınıf Güz Dönemi dersi olan "Malzeme Karakterizasyonu", yerine bahar döneminde "Malzeme Karakterizasyonu II" dersi aktiflenecektir.
 • Alaşımlandırma Tasarımı dersi ECTS kredisi 5'ten 4'e indirilmiştir.
 • Plastik Şekil Verme dersi ECTS kredisi 5'ten 4'e indirilmiştir.
 • Fiziksel Metalürji dersi ECTS kredisi 5'ten 4'e indirilmiştir.
 • Bitirme projesi olarak yürütülen Mühendislik Araştırmaları dersleri bundan böyle iki döneme ayrılmıştır. Güz döneminde "Proje Hazırlama", Bahar döneminde ise " Proje Uygulama" dersleri olarak aktiflenecektir.
 • 4. Sınıf Güz dönemi için Seçmeli Met. ve Malz. Mühendisliği Uygulamaları ders grubuna " Polimer Malzeme Uygulamaları" dersi eklenmiştir.
 • 2021 sonrası öğrenciler için Staj I(Döküm), Staj II(Üretim - İmalat) ve Staj III(İşletme) dersleri aktiflenecektir. Buna göre tüm staj yapan 2021 sonrası girişli öğrencilerimizin ders kayıtlarında uygun Staj dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler dönem içerisinde yapılacaktır.

Tüm bu değişiklikler neticesinde mezuniyet durumu "tahmine veya bir öngörüye dayanmaksızın" etkilenen öğrencilerimizin ders kayıtlarından önce bölümüze dilekçe ile başvurmaları önemle rica olunur.

Acı Kaybımız
13.02.2023

Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri
2.06.2020

DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ

 1. İlgili yarıyılda (yaz okulu dahil) ilgili bölümde veya üniversitemizin bir başka bölümünde eşdeğeri açılmamış olan bir ders, aşağıda belirtilen koşullarda, başka bir üniversiteden alınabilir.
 2. Sadece  200 AKTS’yi başarılı olarak tamamlamış öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında dış üniversiteden ders alabilir. Yaz okulunda AKTS sınırı aranmaz.
 3. Dış üniversiteden alınacak dersin kredisi, bölüm dersinin kredisinin %75’inden az olamaz. Dış üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya büyük) olmalıdır.
 4. Güz ve Bahar Yarıyıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 13’de,  Yaz okulunda ise  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen kredi üst sınırları aşılamaz. Aşılması durumunda dış üniversiteden alınacak/alınmış ders(ler) Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla silinir.
 5. Dış üniversiteden alınacak ders, ilgili yarıyılda alınan bir başka ders ile çakışamaz. Öğrenci aynı gün içinde farklı illerdeki üniversitelerden ders alamaz. Uzaktan eğitim ile sınırlı kalmak koşulu ile öğrencilerin yaz okullarında çakışma olmaması durumunda farklı illerden ders almasına izin verilir.
 6. Mühendislik Araştırmaları grubu dersler ile tasarım dersleri dış üniversitelerden alınamaz.
 7. Dış üniversiteden alınması talep edilen ders için öğrenci bölüm başkanlığına başvuru yapar. Dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının ön onayından sonra ders alma talebi ilgili yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu kararı alınmadan öğrenci dış üniversiteden ders alamaz. Öğretim üyesinin onayı için dersin haftalık bazda (14 hafta) detaylı içeriğinin ve içeriğin yer aldığı web sayfa adresinin ilgili öğretim üyesine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
 8. Öğrenciler dış üniversitelerden  öğrencilik süresi boyunca  güz ve bahar yarıyıllarında en fazla üç ders alabilirler. Yaz okulunda alınacak dersler bu sayıya dahil değildir.
 9. Herhangi bir nedenle (ilgili dersin açılmaması veya almaktan vaz geçilmesi vb) dış üniversitede derse kayıt olunmaması halinde  öğrenci, iki hafta içinde, ders alma kararının iptali için Fakülte Dekanlığına, bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

“DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ” Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 27/10 sayılı kararı ile güncellenmiştir.