TR | EN
Öğretim Üyeleri / Elemanları
Prof.Dr. Orhan Şerif KOMAÇ
 • Dahili Telefon: 3693
 • E-Posta: email
 • Lisans: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: İTÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Döküm Prensipleri, Demir Dışı Malzemeler, Fiziksel Metalürji, Isıl İşlem
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. M. Celalettin BAYKUL (Nanomalzemeler Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dahili Telefon: 3689
 • E-Posta: email
 • Lisans: Hacettepe Üni, Fizik Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üni, Fizik
 • Doktora: Polytechnic Institute of NYU, Fizik
 • Uzmanlık Alanları: Nanomalzemeler, Sentez ve karakterizayon, Güneş Enerjisi, Manyetik Malzemeler, Yarı İletkenler
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
Prof. Dr. Mustafa ANIK (Bölüm Başkanı) (Malzeme Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dahili No: 3680 - 3681
 • E-Posta: email
 • Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: Penn State University, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Korozyon, Elektrokimyasal İşlemler, Hidrojen Depolama, Nanomalzeme Sentezi
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Hakan GAŞAN
 • Dahili Telefon: 3710
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Mekanik Alaşımlama, Hidrojen Depolama, Aşınma, Rietveld Analizi, Yüksek-Entropili Alaşımlar
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç.Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK (Bölüm Başkan Yrd.)
 • Dahili Telefon: 3700
 • E-Posta: email
 • Lisans: İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Malzeme Bilimi, Malzeme Testi ve Kontrolü, Kompozitler, Triboloji, İntermetalikler, Yüzey işlemleri, Isıl işlem
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç.Dr. Hüseyin AVCI
 • Dahili Telefon: 3688
 • E-Posta: email
 • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • Yüksek Lisans: NC State University, Tekstil Kimyası
 • Doktora: NC State University, Fiber ve Polimer Bilimi
 • Uzmanlık Alanları: Biyosensör, Doku mühendisliği, Medikal Uygulamalar, Organs on chips, Polimerler, NanoScience, Teknik Tekstiller
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Bedri BAKSAN
 • Dahili Telefon: 3691
 • E-Posta: email
 • Lisans: İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üni, Endüstri Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Alaşımlar ve Metallerarası Bileşikler, Şekil Bellekli Alaşımlar, Kaynak ve Birleştirme İşlemleri, Malzeme Tasarımı, Hasar Analizi
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Belgin TANIŞAN
 • Dahili Telefon: 3685
 • E-Posta: email
 • Lisans: Sakarya Üni, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üni, Seramik Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Geleneksel Seramikler, Seramik Pigmentler, Kimyasal Yöntemlerle Nano Toz Sentezi
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Bilge YAMAN ISLAK
 • Dahili Telefon: 3686
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: YTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: İleri Teknoloji Seramikleri, Seramik Kompozit Malzemeler, Triboloji
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
 • Dahili Telefon: 3697
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Demir Alüminatlar, Yüksek Sıcaklık Oksitlenmesi, Borlama, SHS
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi S.Mine TOKER (Bölüm Başkan Yrd.) (Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dahili Telefon: 3683 / 3687
 • E-Posta: email
 • Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ODTÜ, Biyomedikal Mühendisliği
 • Doktora: Koç Üni, Makine Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Biyomalzemeler, Biyomedikal Alaşımlar, Biyomalzemelerde biyouyumluluk - mekanik özellik – mikroyapı ilişkisi, Biyo-nano seramikler, Biyomalzeme ve yapısal alaşımların deneysel karakterizasyonu
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Şahin COŞKUN
 • Dahili Telefon: 3696
 • E-Posta: email
 • Lisans: Gazi Üniversitesi, Metal Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Uzmanlık alanları: Nano malzemeler, nanoteller, foto-algılayıcılar, şeffaf ısıtıcılar.
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Dr. Alanur BİNAL AYBAR
 • Dahili Telefon: 3699
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Dr. Ersu LÖKÇÜ
 • Dahili Telefon: 3705
 • E-Posta: email
 • Lisans: İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Kerem AYBAR
 • Dahili Telefon: 3694
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Devam Ediyor)
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
Araş. Gör. Dr. Işın AKAY ERDOĞAN
 • Dahili Telefon: 3708
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalurji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Dr. R.Can ÖZDEN
 • Dahili Telefon: 3702
 • E-Posta: email
 • Lisans: YTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Süleyman CAN (Bilecik Şeyh Edebali Üni.)
 • Dahili Telefon: 3707
 • E-Posta: email
 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Devam Ediyor)
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Araş. Gör. Meltem Çayırlı
 • Dahili Telefon: 3704
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Devam ediyor)
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi