TR | EN
Program Kazanımları

PROGRAM KAZANIMLARI (PK)

 1. Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 3. Modern tasarım yöntemlerini uygulayarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 4. Metalurji ve Malzeme Mühendisi olarak karşılaşılan mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. Mühendislik uygulamalarında, malzeme seçimi, ürün geliştirme ile üretim süreçlerinde kalite bilinci ve kalite-kontrol ile sürdürülebilirlik alanlarında farkındalık.
 13. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan sorunlara özgüvenle yaklaşma becerisi.

Program Eğitim Amaçları ve Program Kazanımları 20.12.2021 - 24.12.2021 Tarihleri arasında yapılan Bölüm İç ve Dış Paydaş toplantıları sonucunda belirlenmiştir.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DIŞ PAYDAŞ LİSTESİ

AD/SOYAD

KURUM

İMZA

İsmail İrfan AYHAN

ÇEMTAŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı (Demir Çelik Sektörü)

Elektronik Ortam

Tuba ANIK

CANDY Pişirici ARGE Müdürü

(Beyaz Eşya Sektörü)

Elektronik Ortam

Serkan PEHLİVAN

ENTİL Üretim Müdürü

(Döküm Sektörü)

Elektronik Ortam

Murat SAYGIN

SÖRMAŞ Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş Yurt İçi Pazarlama Müdürü (Seramik Sektörü)

Elektronik Ortam

Selim TAŞCI

PAŞABAHÇE Eskişehir Fab. Harman Şefi

(Cam Sektörü)

Elektronik Ortam

Gürkan YILMAZOĞLU

TOFAŞ STELLANTIS Kıdemli Teknik Uzman - Metal ve Birleştirme Yöntemleri Sorumlusu (Otomotiv Sektörü)

Elektronik Ortam

Ali Can ÇELT

TCDD, DATEM İşletme Müdürlüğü, Malzeme Teknolojileri Uzmanı

(Demiryolu - Ulaşım Sektörü)

Elektronik Ortam

Halime NALBANT DEMİR

SARSILMAZ Silah Sanayi

(Savunma Sektörü)

Elektronik Ortam