TR | EN
Staj, İş & Burs Duyuruları

Türk Eğitim Vakfı Bursu

11.09.2023

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs
verilmektedir. Türk Eğitim Vakfının ilgi yazı ekindeki duyurusunda Fakültemiz öğrencileri için 2023-
2024 öğretim yılında 5 (beş) adet burs kontenjanı ayrıldığı belirtilmektedir.
Öğrenciler burs başvurularını 04-24 Eylül 2023 tarihleri arasında www.tev.org.tr adresi
üzerinden yapabileceklerdir.
Mülakat günlerinde elektronik cihaz ve internete bağlanma sorunlarının yanı sıra özel görüşme
yapılacak sessiz ortam bulamayan öğrencilerimiz Dekanlık Binası (M1 Blok) 5. katta bulunan toplantı
salonunda mülakata katılabileceklerdir.

TESYEV Bursu

11.09.2023

Vakfın burs duyurusu şu şekildedir:

"Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,
lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı
engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru
formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. "

Koşullara istinaden bursa başvurmak isteyen öğrencilerimiz istenen belgeleri en geç 18 Ekim 2023 tarihinde bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.