TR | EN
Prof. Dr. Mustafa ANIK (Bölüm Başkanı) (Malzeme Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa ANIK (Bölüm Başkanı) (Malzeme Anabilim Dalı Başkanı)
 • Dahili No: 3680 - 3681
 • E-Posta: email
 • Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: Penn State University, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Korozyon, Elektrokimyasal İşlemler, Hidrojen Depolama, Nanomalzeme Sentezi
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi ve Yeri: 20 Temmuz 1970, Burdur.
 • Lise: Burdur Lisesi, 1987.
 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1987 – 1992.
 • Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1992 – 1995.
 • Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1995  – 1996.
  • University of Maryland at College Park, Materials Science and Engineering, 1996 – 1997
  • The Pennsylvania State University, Materials Science and Engineering, 1997  – 2000.
 • Doçentlik: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Haziran 2005.
 • Profesörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Eylül 2010.

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Korozyon, Elektrokimyasal Prosesler, Nanomalzeme Sentezi,  Hidrojen Depolama, Li - Piller, Fotoelektrotlar

ATIFLAR

https://scholar.google.com.tr/citations?user=bWlovY4AAAAJ&hl=tr

İDARİ GÖREVLER

 • Malzeme Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı:  2011  –  Devam Ediyor.
 • Disiplinler Arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 2012  –  Devam Ediyor.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı:  2013 – Devam Ediyor.
 • Metalurji Enstitüsü Müdürlüğü: 2015 – 2019.

LİSANS DERSLERİ

 •  Metalurji Termodinamiği II
 •  Demir Çelik Üretimi
 •  Korozyon
 •  Fiziksel Metalurji

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 •  Korozyon ve Elektrokimyasal Teknikler
 •  Kristal Yapılarda Difüzyon
 •  Nanoyapılı Malzemeler

TÜBİTAK PROJE VE GÖREVLERİ

TÜBİTAK PROJE BİLGİLERİ

Destek Programı

Proje Numarası

Proje Adı

Projedeki Görevi

Son Durumu

Projenin Başlama /  Bitiş Tarihi

1001 - Araştırma

105M070

Magnezyum - Alüminyum - Çinko alaşımı AZ91 Üzerine Ni - P/Ni - B Çift-Kat Kaplamasının Daldırma Yöntemiyle Uygulanması: Alaşım Mikroyapısının Etkisi ve Banyo Optimizasyonu

Yürütücü

Sonuçlandı

2005 -2007

1001 - Araştırma

107M286

Mekanik Alaşımlandırmayla Üretilen Mg1.5(AlxZr0.5-x)Ni Alaşımlarının Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Özellikleri

Yürütücü

Sonuçlandı

2007-2009

1001 - Araştırma

109M086

Nano-Kristal/Amorf Mg0.8(M)0.2ni ? Ni1-Xbx (M = Al, Ti, Zr, B, Pd) Kompozit Alaşımların Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri

Yürütücü

Sonuçlandı

2010-2011

1001 - Araştırma

113M139

Lantanyum-Nikel Esaslı Alaşımların Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle Üretilmesi Ve Alaşımların Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi

Yürütücü

Sonuçlandı

2013-2015

1001 - Araştırma 219M269

Foto-Elektrot Entegresi ve Kararlı Anot Kullanımı ile Yüksek Performanslı Hava Pili Geliştirilmesi

Yürütücü Yürürlükte 2020-2022

1002 - Hızlı Destek

111M407

Akımsız Kaplama Tekniği Ile Üretilen Cob-Nib Kompozit Filmin Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri

Yürütücü

Sonuçlandı

2011-2012

1002 - Hızlı Destek

119M807

Li-Iyon Piller Için Yüksek Entropili Oksit Anotların Geliştirilmesi

Yürütücü

Yürürlükte

2019-2020

 

TÜBİTAK GÖREVLERİ

Başkanlık

İlgili Grup

Kurul Türü

Kurul Adı

Başlangıç / Bitiş Tarihi

TEYDEB

MALZEME, METALURJİ VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ GRUBU

ÇPDK

METATEG - Pil ÇPDK

21 / 02 / 2019
13 / 03 / 2020

 

TÜBİTAK PANELİST/HAKEM/İZLEYİCİ

 

ARDEB/BIDEB

TEYDEP

TOPLAM

Panelistlik / Dış Danışmanlık Sayısı

44

7

51

Izleyicilik / Danışmanlık Sayısı

3

0

3

 

DİĞER PROJELER

Destek Programı

Proje Numarası

Proje Adı

Projedeki Görevi

Son Durumu

Projenin Başlama /  Bitiş Tarihi

ESOGÜ

BAP

200137014

Tungstenin pH a Bağlı Anodik Davranışı Üzerine Birleşik Bir Teorinin Geliştirilmesi

Yürütücü

Sonuçlandı

2001-2003

Devlet Planlama Teşkilatı

101M116

Bakırın Kimyasal Mekaniksel Parlatma İşleminde Yer Alan Elektrokimyasal  Reaksiyon Mekanizmalarının Anlaşılması

Yürütücü

Sonuçlandı

2002-2004

ESOGÜ

BAP

200337045

Magnezyum Alaşımı AZ91 in Üretimi ve Elektrokimyasal Reaksiyon Mekanizmalarının Araştırılması

Yürütücü

Sonuçlandı

2003-2005

ESOGÜ

BAP

200615018

Yumuşak Çelik Üzerine Çözeltiye Daldırma Yoluyla Ni – B Kaplama Uygulaması: Kaplama Yüzey Sertliği ile Korozyon Direncinin Kaplanma Mekanizmasına Bağlı Değişiminin İncelenmesi

Yürütücü

Sonuçlandı

2006-2008

ESOGÜ

BAP

200815043

Mekanik Alaşımlandırma ile Üretilen Mg2Ni Alaşımının Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Kapasitesinin Ti ve Zr Katkı Elementleriyle İyileştirilmesi

Yürütücü

Sonuçlandı

2008- 2010

ESOGÜ

BAP

201137014

 

CoB Tozları ile CoB Filminin Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristiklerinin Araştırılması

 

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2011- 2013

ESOGÜ

BAP

201215D04

Elektrodeoksidasyon    Yöntemiyle    (Ti0.5Zr0.5)Ni    Alaşımının    Üretimi    ve    Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakterisitikleri

 

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2012- 2013

ESOGÜ

BAP

201415C102

La(Ni1-xCox)5  türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektro-deoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının Belirlenmesi

 

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2014- 2016

ESOGÜ

BAP

201615045

 

Gözenekli Grafen Esaslı Katot Entegresi ile Lityum-Hava Pil Üretimi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu

 

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2016- 2018

ESOGÜ

BAP

201615A230

Denge Çubuğu Üretiminde Kullanılan 55Cr3 / 51CrV4 / 52CrMoV4 Çeliklerinin Mekanik Özelliklerine Kriyojenik İşlemin Etkisi

 

Yürütücü

Sonuçlandı

2016- 2017

ESOGÜ

BAP

201715A212

Li22Si5 Alaşımı Anot ile Karbon Nanotüp Katot İçeren Hava Pilinin Elektrokimyasal Karakterizasyonu

 

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2017- 2018

ESOGÜ

BAP

201815A208

Li-Si Alaşım – Karbon Nanotüp Kompozit Anodun Lityum-İyon Pillerdeki Performansı

 

Yürütücü

 

Sonuçlandı

 

2018- 2019

ESOGÜ

BAP

202015E03

Grafen ile Karbon Nano-tüp Katot ve LiSi Nano-toz Alaşım Anot Sentezi, Karakterizasyonu ve Lityum Hava Pilinde Kullanılması

Yürütücü

Yürürlükte

2020- 2022

 

YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Osseo-Asare K, Anik M., DeSimone J, Chemical mechanical polishing of tungsten: Effect of tungstate ion on the electrochemical behavior of tungsten, ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS, 2 (3): 143-144 (1999).
 2. Anik M., Osseo-Asare K, Effect of pH on the anodic Behavior of tungsten, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 149 (6): B224-B233 (2002).
 3. Anik M., Anodic Behavior of tungsten in H3PO4-K2SO4-H2SO4/KOH solutions, TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 26 (6): 915-924 (2002).
 4. Anik M., Reduction characteristics of iodate ion on copper: Application to copper chemical mechanical polishing, JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 34 (9): 963-969 (2004).
 5. Anik M., Cansizoglu T., Cevik S, Diffusion effect on the anodic reactions of tungsten, TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 28 (4): 425-439 (2004 ).
 6. Anik M., Selection of an oxidant for copper chemical mechanical polishing: Copper-iodate system, JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 35 (1): 1-7 (2005).
 7. Anik M., Avcı P, Tanverdi A, Çelikyürek İ, Baksan B, Gürler R, Effect of the eutectic phase mixture on the anodic behavior of alloy AZ91, MATERIALS & DESIGN, 27 (5): 347-355 (2006).
 8. Anik M., Cansizoglu T, Dissolution kinetics of WO3 in acidic solutions, JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 36 (5): 603-608 (2006).
 9. Anik M., Effect of concentration gradient on the anodic behavior of tungsten, CORROSION SCIENCE, 48 (12): 4158-4173 (2006).
 10. Anık M., Körpe E,  Effect of alloy microstructure on electroless NiP deposition behavior on alloy AZ91, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, 201 (8): 4702-4710 (2007).
 11. Anık M., Çelikten G., Analysis of the electrochemical reaction behavior of alloy AZ91 by EIS technique in H3PO4/KOH buffered K2SO4 solutions, CORROSION SCIENCE, 49(4): 1878-1894 (2007).
 12. Anık M., Körpe E, Şen E,  Effect of coating bath composition on the properties of electroless Nickel-Boron films, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, 202 (9): 1718-1727 (2008).
 13. Anık M., Gaşan H., Topçu S., Akay I., Aydınbeyli N., Electrochemical hydrogen storage characteristics of Mg1.5Al0.5-xZrxNi (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) alloys synthesized by mechanical alloying, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34 (6): 2692-2700 (2009).
 14. Anık M., pH-dependent anodic reaction behavior of tungsten in acidic phosphate solutions, ELECTROCHIMICA ACTA,54(15): 3943-3951 (2009).
 15. Anık M., Akay I., Topçu S., Effect of electroless nickel coating on the electrochemical hydrogen storage characteristics of Al and Zr including Mg-based alloys, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34(13): 5449-5457 (2009).
 16. Anık M., Improvement of the electrochemical hydrogen storage performance of Mg2Ni by the partial replacements of Mg by Al, Ti and Zr, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 486(1-2): 109-114 (2009).
 17. Anık M., Akay I., Özdemir G., Baksan B., Electrochemical hydrogen storage performance of Mg-Ti-Zr-Ni alloys, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 34(24): 9765-9772 (2009).
 18. Anık M., Electrochemical hydrogen storage capacities of Mg2Ni and MgNi alloys synthesized by mechanical alloying, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 491(1-2): 565-570 (2010).
 19. Anık M., Güneşdoğdu İ. M., Corrosion characteristics of alloy AZ63 in buffered neutral solutions, MATERIALS & DESIGN, 31(6): 3100-3105 (2010).
 20. Anık M., Anodic reaction characteristics of tungsten in basic phosphate solutions, CORROSION SCIENCE, 52(9): 3109-3117 (2010).
 21. Anık M., Özdemir G., Küçükdeveci N., Baksan B., Effect of Al, B, Ti and Zr additive elements on the electrochemical hydrogen storage performance of MgNi alloy, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(2): 1568-1577 (2011).
 22. Anık M., Özdemir G., Küçükdeveci N., Electrochemical hydrogen storage characteristics of Mg-Pd-Ni ternary alloys INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(11): 6744-6750 (2011).
 23. Anık M., Effect of titanium additive element on the discharging behavior of MgNi alloy electrode INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36(23): 15075-15080 (2011).
 24. Anık M., Karanfil F, Küçükdeveci N., Development of the high performance magnesium based hydrogen storage alloy, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(1): 299-308 (2012).
 25. Anık M., Improvement of the electrochemical hydrogen storage performance of magnesium based alloys by various additive elements, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(2): 1905-1911 (2012).
 26. Anık M., Küçükdeveci N., Discharging characteristics of CoB nano powders, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 38(3): 1501-1509 (2013).
 27. Anık M., Küçükdeveci N., Yılmaz A., Charge/discharge characteristics of electroless CoB films, THIN SOLID FILMS, 527(1): 69-75 (2013).
 28. Anık M., Baksan B., Orbay T.Ö., Küçükdeveci N., Aybar A.B., Özden R.C., Gaşan H., Koç N., Hydrogen storage characteristics of Ti2Ni alloy synthesized by the electro-deoxidation technique, INTERMETALLICS, 46(1): 51-55 (2014).
 29. Anık M., Aybar A.B., Küçükdeveci N., Erken H., Baksan B., Gaşan H., Hatırnaz N.B., Lökçü E.,Synthesis of La2Ni7 hydrogen Storage alloy by the electro-deoxidation technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 40(5): 2248-2254 (2015).
 30. Anık M., Aybar A.B., Hatırnaz N.B., Özdemir D., Synthesis of La2(Ni1-xCox)7 (x=0.05, 0.1, 0.2) hydrogen storage alloys by the electro- deoxidation technique, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 162(6): A1080-A1084 (2015).
 31. Anık M., Hatırnaz N.B., Aybar A.B., Molten salt synthesis of La(Ni1-xCox)5 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3) type hydrogen Storage alloys INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 41(1): 361-368 (2016).
 32. Aybar A.B., Anık M., Direct synthesis of La-Mg-Ni-Co type hydrogen storage alloys from oxide mixtures, JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY, 26(4): 719-723 (2017).
 33. Adıgüzel Z., Anık M., Dissolution behavior of electrodeposited Ni–W alloys PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES, 54(2), 316–324 (2018).
 34. Taşcı S., Özden R.C., Anık M., Corrosion and Wear Characteristics of Electroless Ni-P, Ni-P-W and Composite Ni-P-W/Al2O3 Coatings on AZ91 Sheet, METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL,  25(2), 313-323, 2019.
 35. Özden R.C., Anık M., Enhancement of the mechanical properties of EN 52CrMoV4 spring steel by deep cryogenic treatment, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY, 51, 422-431, 2020.
 36. Dürger N.B., Anık M., Synthesis of La2MgNi9 hydrogen storage alloy in molten salt, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 45, 8750-8756, 2020.
 37. Lökçü E., Toparlı Ç., Anık M., Electrochemical Performance of (MgCoNiZn)1-xLixO High Entropy Oxides in Lithium-Ion Batteries, ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES, 12, 23860-23866, 2020.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. M. Anik. and M. Doruk, Corrosion Detection and Management of Advanced Airframe Materials, eds. E.A. Starke and J. Waldman, CP - 565, 3.1, AGARD Proc., (1995). (Presented at the 79th Meeting of the AGARD Structures and Materials Panel, Seville, Spain, 1994).
 2. M. Anik, and K. Osseo-Asare, Chemical Mechanical Polishing in IC Device Manufacturing III, eds. Y. A. Arimoto, R., L.  Opila,  C.  R.  Simpson,  K.  B.  Sundaram,  I.  Ali,  and  Y.  Homma,  PV  1999-37, 354, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2000). (Presented at the 196th Electrochemical Society Meeting, Honolulu, Hawaii, 1999).
 3. M. Anik and K. Osseo-Asare, Electrochemical Processing in ULSI Fabrication III, eds. P. C. Andricacos, J. L. Stickney, P. C. Searson, C. Reidsema-Simpson and G. M. Oleszek, PV 2000-8, 234, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2002). (Presented at the 197th Electrochemical Society Meeting, Toronto, Canada, 2000).
 4. M. Anik and K. Osseo-Asare, Chemical Mechanical Planarization IV, eds. R. L. Opila, C. Reidsema-Simpson, K. B. Sundaram, and S. Seal, PV 2000-26, 165, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2001). (Presented at the 198th Electrochemical Society Meeting, Phoenix ,Arizona, 2000).
 5. M. Anik and K. Osseo-Asare, Chemical Mechanical Planarization VI, eds. S. Seal, R. L. Opila, and K. B. Sundaram, PV 2003-21, 335, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2004). (Presented at the 204th Electrochemical Society Meeting, Orlando, Florida, 2003).
 6. M. Anik, Electrochemical Processing in ULSI and MEMS, eds. H. Deligianni, S. T. Mayer, T. P. Moffat and G. R. Stafford, PV 2004-17, 327, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2005). (Presented at the 205th Electrochemical Society MeetingSan Antonio, Texas2004)
 7. M. Anik, T. Cansızoğlu and S. Çevik, Surface Oxide Films, eds. V. Birss, L. Burke, A. R. Hillman and R. S. Lillard, PV 2003-25, 227, Electrochem. Soc. Proc., Pennington, NJ (2004).(Presented at the 204th Electrochemical Society Meeting, Orlando, Florida, 2003).
 8. M. Anik and G. Çelikten, Electrochemical Behavior of Mg-Al-Zn Alloy AZ91 in H3PO4/KOH Buffered K2SO4 Solutions, ECS Transactions, 2(9): 141-149 (2007). (Presented at the 209th Electrochemical Society MeetingDenver, Colorado2006.)
 9. M. Anik and E. Körpe, Initial Electroless Ni-P Deposition on Mg-Al-Zn Alloy AZ91, ECS Transactions, (24) 97-104 (2008). (Presented at the 211th Electrochemical Society Meeting, Chicago, Illinois, 2007)
 10. M. Anik, Abst. No. 916, 213th Electrochemical Society Meeting, Phoenix, Arizona, 2008.
 11. M. Anik, I. Akay, G. Özdemir, Abst. No. 337, 216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria, 2009.
 12. M. Anık, G. Özdemir, Improvement of the electrochemical hydrogen storage performance of Mg-based alloys by the partial replacement elements, 18th World Hydrogen Energy Conference, Essen, Germany, 2010.
 13. M. Anık, Improvement of the electrochemical hydrogen storage performance of MgNi alloy by various additive elements, 10th International Conference on Clean Energy, Famagusta, North Cyprus, 2010.
 14. M. Anık, G. Özdemir, N. Küçükdeveci., Effect of Al, B, Pd, Ti and Zr Additive Elements on the Electrochemical Hydrogen Storage Characteristics of MgNi Alloy, E-MRS Bilateral Energy Conference, Nice, France, 2011.
 15. M. Anik, Abst. No. 175, 220th Electrochemical Society Meeting & Electrochemical Energy Summit, Boston, Massachusetts, 2011.
 16. M. Anik, N. Küçükdeveci, Discharging Characteristics of CoB Nano-powders, 2nd European Energy Conference, Maastricht, The Netherlands, 2012.
 17. M. Anik, Electrochemical Hydrogen Storage in Mg-Ti-Al-Zr-Ni Alloys, 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, Bangkok, Thailand, 2013.
 18. M. Anik, Synthesis of Hydrogen Storage Alloys, IISEM Conferences 2014, Key Note Speaker, Phuket, Thailand, 2014.
 19. M. Anik, A.B. Aybar, N.B. HatırnazSynthesis of La-Ni-Co Hydrogen Storage Alloys by Electro-deoxidation, 4th International Round Table on Titanium Production in Molten Salts, Shanghai, China, 2014.
 20. M. Anik, A.B. Aybar, N.B. Hatırnaz, D. Özdemir, Molten Salt Synthesis of La-Ni-Co Hydrogen Storage Alloys METAL 2015, Brno, Czech Republic.
 21. M. Anik, N.B. Hatırnaz, A.B. Aybar. Synthesis of La(NixCo1-x)5 Type Hydrogen Storage Alloys by Electro-deoxidation, World Congress and Expo on Materials Science & Polymer Engineering, Dubai, UAE, 2015.
 22. M. Anik,  Synthesis of Ti-Ni Based Hydrogen Storage Alloy in Molten Salt, METAL 2016, Brno, Czech Republic, 2016.
 23. M. Anik , Use of Molten Salt Method in the Synthesis of Metal-Hydride Electrode Materials      ISTEC, 2016, Vienna, AUSTRIA, 2016.
 24. Adıgüzel Z., M. Anik, Corrosion characteristics of nanocrystalline Ni W electrolytic coating, EUROCORR, Montpellier, France, 2016.
 25. M. Anik, E. Lökçü, Synthesis of La-Mg-Ni-Co / Carbon Nanotube Composite Hydrogen Storage Electrodes, METAL 2017, Brno, Czech Republic, 2017.
 26. M. Anik, Synthesis of La-Ni Based Hydrogen Storage Alloys by Electro-deoxidation, ICINSE, 2018, Kiev, Ukraine.
 27. E. Lökçü, M.Anik, Li-Si based alloy anodes for lithium-air batteries, ICETAS, 2019, Kiev, Ukraine

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZLERİ

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı

Tez Türü

629109 ERSU LÖKÇÜ 2020 Metal hava pilleri için Li-Si alaşımı esaslı anot ile nanokarbon esaslı katot malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonları Doktora
612048 NURTEN BAŞAK DÜRGER 2019 La-Mg-Ni-Co alaşımlarının elektro-deoksidasyon yöntemi ile sentezlenmesi ve hidrojen depolama karakteristiklerinin belirlenmesi Doktora

591180

SELVİN DOĞRU

2019

Bor doplanmış grafen sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

521675

DUYGU ÖZDEMİR

2018

Eriyik tuz içerisinde sentezlenen La-Ni-Co alaşımları ile karbon nanotüplerin kompozit elektrot olarak üretilmesi ve hidrojen depolama performanslarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

521797


DUYGU AKPINAR

2018

(La0,75Mg0,25)2(Ni0,80Co0,20)7 hidrojen depolama alaşımının elektro-deoksidasyon yöntemi ile üretimi, karakterizasyonu ve ısıl işlemin etkisi

Yüksek Lisans

509993

FATMA KARANFİL

2018

Yüksek performanslı magnezyum esaslı hidrojen depolama alaşımının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

483565

ALANUR BİNAL AYBAR

2017

(La1-yMy)2(Ni1-xCox)7 (M: Ti ve Mg, x: 0-0,2, y: 0-0,5) hidrojen depolama alaşımlarının elektro-deoksidasyon yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

Doktora

483563

SELİM TAŞÇI

2017

Haddelenmiş AZ91 alaşımının üzerine kaplanan akımsız Ni-P, Ni-P-W ve Ni-P-W-Al2O3 kompozit kaplamanın korozyon direnci ve aşınma özellikleri

Doktora

382609

REŞAT CAN ÖZDEN

2015

Sıcak haddelenmiş AZ91 magnezyum alaşımı üzerine uygulanan akımsız Ni-P-W kaplamanın korozyon ve aşınma özellikleri

Yüksek Lisans

424027

ZÜLİYET ADIGÜZEL

2015

Nanokristal Ni-W elektrolitik kaplamaların korozyon karakteristikleri

Yüksek Lisans

382611

NİLÜFER KÜÇÜKDEVECİ

2015

CoB nano tozu ve filminin elektrot performansları ve şarj/deşarj mekanizmaları

Doktora

282864

GİZEM ÖZDEMİR

2011

Mekanik alaşımlandırma ile üretilen MgNi alaşımının elektrokimyasal hidrojen depolama performansına Al, B, Pd, Ti ve Zr katkı elementlerinin etkisi

Yüksek Lisans

256010

IŞIN AKAY

2010

Mekanik alaşımlandırma ile üretilmiş Mg2Ni, Mg1,5Al0,5Ni, Mg1,5Zr0,5Ni ve Mg1,5Ti0,5Ni alaşımlarının elektrokimyasal hidrojen depolama karakteristikleri ve akımsız nikel kaplamanın etkisi

Yüksek Lisans

237442

ESİN ŞEN

2009

Banyo bileşenlerinin akımsız Ni-B kaplamanın kaplanma hızı, bor miktarı ve sertlik değerlerine etkisi

Yüksek Lisans

237271

RECAİ KARAGÖZ

2009

Emaye malzemelere fotokatalitik özelliğin kazandırılması

Yüksek Lisans

252898

SELDA TOPÇU

2009

Mekanik alaşımlandırmayla üretilen Mg1.5(AlxZr0.5-x) Ni (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ) alaşımlarının elektrokimyasal hidrojen depolama karakteristikleri ve akımsız nikel kaplamanın etkisi

Yüksek Lisans

200696

ÖMER PALA

2007

Yumuşak çelik üzerine nikel-bor kaplama uygulaması

Yüksek Lisans

199119

GİZEM ÇELİKTEN

2007

Magnezyum alaşımı AZ91 in pH 7 deki korozyon davranışının elektrokimyasal impedans spektroskopisi yöntemiyle araştırılması

Yüksek Lisans

178994

İLTER MEHMET GÜNEŞDOĞDU

2007

Magnezyum alaşımı AZ63'ün pH 7'deki korozyon davranışının elektrokimyasal empedans spektroskopisi yöntemiyle araştırılması

Yüksek Lisans

198824

PEYMAN AVCI

2005

Mg alaşımı AZ91'in korozyon davranışına alaşımdaki mikro yapının etkisi

Yüksek Lisans

184062

ARZU TANVERDİ

2005

Magnezyum alaşımı AZ91'in korozyon davranışına katılaşma hızı ile Si ve Y katkı elementlerinin etkisi

Yüksek Lisans

136557

SİNEM ÇEVİK

2003

Tungstenin bazik çözeltilerdeki anodik reaksiyonlarına difüzyon etkisi

Yüksek Lisans

136538

TUBA CANSIZOĞLU

2003

Tungstenin asidik çözeltilerdeki anodik reaksiyonlarına difüzyon etkisi

Yüksek Lisans