TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
 • Dahili Telefon: 3697
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Demir Alüminatlar, Yüksek Sıcaklık Oksitlenmesi, Borlama, SHS
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Neşe ÖZTÜRK KÖRPE

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Demir Alüminidler, Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksitlenmesi ve Mekanik Özellikleri, Yüksek Sıcaklık Malzemeleri, Metalik Köpükler, Yüksek Sıcaklık Yanma Sentezi (SHS), Borlama.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Berk Can YÜCEL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemiyle Üretilen İntermetalik-Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 2017.

Bahri ÇAKMAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Hacim Yanma Senteziyle Üretilen Bazı Fe3Al Metallerarası Bileşik Matrisli Kompozit Malzemelerin Gözeneklilik ve Mikrosertlik Özelliklerinin İncelenmesi, 2019.

Ödüller :

BİLGİÇ H.B., HALICI U.G., ÖZTÜRK KÖRPE N., Havacılıkta Kullanılan Bazı Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Gaz Oksitlenme Davranışlarının Belirlenmesi, 2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması İzmir Bölgesi Üçüncülüğü, Danışman.

PROJELER

 1. BAKSAN B., GÜRLER R., ÇELİKYÜREK İ., KÖRPE N.Ö., KÖRPE E., AYGAHOĞLU, A., “Cu-Al ve Cu-Al-Mn Şekil Bellekli Alaşımların Üretimi ve Karakterizasyonu”, Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 200537012, Araştırmacı.
 2. GÜRLER R., ÇELİKYÜREK İ., TORUN O., KÖRPE  N.Ö., YAĞAN M., “FeAlCr ve FeAlW Esaslı Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin ve Yüksek Sıcaklık Oksidasyon Davranışlarının İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:200637025, Araştırmacı.
 3. GÜRLER R., ÇELİKYÜREK İ., TORUN O., KÖRPE  N.Ö., YAĞAN M.,  “Demir Aluminaytların Kaplayıcı Örtü Olarak Elektrospark Biriktirme ile Kaplanması”, TÜBİTAK_COST, Araştırmacı.
 4. ÇELİKYÜREK İ.,  GÜRLER R., TORUN O., KÖRPE  N.Ö., "Bakırın Ni-Al Metallerarası Bileşik Partikülleri ile Pekiştirilerek Sürtünme Aşınması ve Elektrik Ark Aşınması Özelliklerinin Geliştirilmesi” , ESOGÜ Araştırma Fonu, 200837014,  Araştırmacı.
 5. ÖZTÜRK KÖRPE N., ÇELİKYÜREK İ., DUR D.,  “Toz Metalurjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanımının Araştırılması”, ESOGÜ Araştırma Fonu, 201215010, Yürütücü.
 6. ÖZKAN E.,TAŞCI U., ÖZTÜRK KÖRPE N., “Uçucu Kül İçeren Alüminyum Matrisli Kompozit Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri, 1919B011402554, Danışman.
 7. YAMAN B., ONUKLU E., ÖZTÜRK KÖRPE N., Alüminyum Esaslı Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesinde Kübik Bor Nitrür İlavesinin Etkisi, Danışman.
 8. ÖZTÜRK KÖRPE N., YILMAZ S., “Alternatif köpükleştirici kullanılarak üretilen Alüminyum alaşımları ve Çinko alaşımları köpük malzemelerinin mekanik davranışlarının karşılaştırılması”, Proje No: 2015736, Yürütücü.
 9. BİLGİÇ H.B., HALICI U.G., ÖZTÜRK KÖRPE N., Havacılıkta Kullanılan Bazı Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Gaz Oksitlenme Davranışlarının Belirlenmesi, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri, 1139B411701481, Danışman.

YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. ÇELİKYÜREK İ., KÖRPE N.Ö., GÜRLER R., ÖLCER T.,  Microstructure, properties and wear behaviors of (Ni3Al)p reinforced Cu matrix composites, Journal of Materials Science and Technology, Volume 27, Issue 10, pages 937-943, October 2011.
 2. KABALCI,İ., KÖRPE N.Ö.,  DURAN, T., ÖZDEMİR, M., “Optical properties and crystallizationkinetics of (TeO2)(ZnO)(TiO2) glasses”, Physica Status Solidi C,   Volume 8, Issue 9, pages 2629–2632, September 2011.
 3. KABALCI,İ., KÖRPE N.Ö.,  POLAT, R., Thermal analysis and linear optical properties of (1-x)TeO2-(x)ZnCl2 optical glasses for photonic applications,IEEE  Spectrum,1-5, 2015.(DOI: 10.1109/ISNE.2015.7132014).
 4. YAMAN B., ONUKLU E., KÖRPE N.Ö., The Usability of Boric Acid as an Alternative Foaming Agent on the Fabrication of Al/Al2O3 Composite Foams, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 26, Issue 9, September 2017,  pp 4319–4328. https://doi.org/10.1007/s11665-017-2911-4
 5. KÖRPE N.Ö., ÖZKAN E., TAŞÇI U., Production of aluminium–fly ash particulate composite by powder metallurgy technique using boric acid as foaming agent Advances in Materials and Processing Technologies, 2017 Volume 3, Issue 1, pp 145-154. https://doi.org/10.1080/2374068X.2016.1254004
 6. YAMAN B., KÖRPE N.Ö., ONUKLU E., Effect of cubic boron nitride addition on the properties of aluminium composite foams, Advances in Materials and Processing Technologies, 2017 Volume 3, Issue 1, pp 145-154. https://doi.org/10.1080/2374068X.2016.1247340

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELER

 

 1. KÖRPE, N.Ö., BAKSAN B., ÇELİKYÜREK İ., KÖRPE E., GÜRLER R., "Fe3Al (Fe74Al26) Alaşımının Borlanması", 2. Uluslar arası Bor Sempozyumu, s. 243, 2004.
 2. GÜRLER R., KÖRPE N.Ö., YAĞAN M., ÇELİKYÜREK İ., "Investigation of oxidation behaviour of elektrospark deposited Fe-28Al and Fe-40Al alloys containing 0.1 % Y", COST 535 Final Meeting, 4th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys Interlaken, Switzerland, October 21-24, 2007.         
 3. KÖRPE N.Ö.,GÜRLER R.,ÇELİKYÜREK İ.,  "Investigation of mechanical properties and oxidation behaviour of Fe-28Al-(0.5-1.5)W alloys containing 0.1 % Y" COST 535 Final Meeting, 4th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys Interlaken, Switzerland, October 21-24, 2007.
 4. KÖRPE N.Ö., ÇELİKYÜREK İ.,    GÜRLER R., "Investigation of oxidation-sulfidation behaviour of Fe-28Al-(0.5W-1.5W)W alloys" , 4th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys, Prague, Czech Republic, September 21-24, 2009.
 5. DURAN, T., KABALCI,İ., KÖRPE N.Ö.,  TAY, T., ÖZDEMİR, M., ÖZEN, G., "Preparation, physical and structural properties of TeO2-ZnO-TiO2 glasses", International Conference on Nanoscale Magnetism ICNM-2010 September 28- October 2, 2010, Gebze, Turkey.
 6. ÇELİKYÜREK İ., ÇOLAK, G., KÖRPE N.Ö.,GÜRLER R., "Investigation of oxidation behaviours of Fe-20Al-2.5Zr and Fe-20Al-2.5Zr-2Cr containing 0.1 % Y", COST 535 Final Meeting, 4th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys Interlaken, Switzerland, October 21-24, 2007.
 7. KÖRPE N.Ö.,  ÇELİKYÜREK İ.,  ÖLÇER, T.,  GÜRLER R., "Physical properties of Cu reinforced with Ni3Al", PM 2010 World Congress, Florence, ITALY.,October 10-14, 2010.
 8. ÇELİKYÜREK İ.,  KÖRPE N.Ö.,   ÖLÇER, T.,   GÜRLER R., "The sliding wear behaviors of Cu reinforced with Ni3Al", PM 2010 World Congress, Florence, ITALY.,October 10-14, 2010.
 9. KABALCI,İ., KÖRPE N.Ö.,   DURAN, T., ÖZDEMİR, M., "Optical properties and crystallization kinetics of TeO2-ZnO-TiO2 glases, International Conference on Optical and Optoelectronic Properties of Materials and Applications", August 15th-20th, 2010 in Budapest, Hungary.
 10. KABALCI,İ., KÖRPE N.Ö.,   DURAN, T., ÖZDEMİR, M.,  TAY, T., ÖZDEMİR, M., ÖZEN, G., "Thermal, optical properties and structural investigation of Tm3+ doped TeO2-ZnO-TiO2 glassy system, Summer School "Mesoscopic physics in complex media”, 12 -16 July 2010, Cargese,Corsica, France.
 11. Neşe Ö. Körpe, İbrahim Çelikyürek, N. Başak Hatırnaz, Dilek Dur , Production of aluminum foam using boric acid as foaming agent by space holder technique; processing parameters, PM 2014 Congress and Exhibition, 21-24 September 2014.
 12. İbrahim Çelikyürek, Neşe Ö. Körpe, N. Başak Hatırnaz, Dilek Dur, The mechanical properties of Al-Mg alloy foams produced by powder sintering using Boric acid as foaming agent, PM 2014 Congress and Exhibition, 21-24 September 2014.
 13. N. Başak Hatırnaz, Neşe Ö. Körpe, İbrahim Çelikyürek, Dilek Dur , A study of fabricating of copper foams using boric acid as foaming agent, PM 2014 Congress and Exhibition, 21-24 September 2014.
 14.  Idris Kabalci, Neşe Ö. Körpe and Refik Polat, Effect of glass compositions on the thermal and microstructural properties of TeO2-ZnO-TiO2 glass systems, The third International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (ISSN: 2148-7464) June 03-05, 2015, Valencia, Spain.
 15. Idris Kabalci, Neşe Öztürk Körpe and Refik Polat, Thermal analysis and linear optical properties of (1-x)TeO2-(x)ZnCl2 optical glasses for photonic applications, The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics (IEEE ISNE 2015), May 04-06, 2015, Taipei, Taiwan.
 16. İdris Kabalcı, Neşe Öztürk Körpe, Şerife Yalçın, Salih Yıldız, Refik Polat, Effect of the heating rates on the thermal properties of the zinc borate glass, 2nd International Iron and Steel Symposium, April 1-3, 2015, Karabuk, Turkey.
 17. Nese O. KORPE, Ercan OZKAN, Ugur TASCI , Production of aluminum–fly ash particulate composite by powder metallurgy technique using boric acid as foaming agent, AMPT (Advances in Materials&Processing Technologies Conference), 14-17 December, Madrid, Spain.
 18. Bilge YAMAN, Nese O. KORPE, Eren ONUKLU, Effect of Cubic Boron Nitride Addition on the Properties of Aluminum Composite Foams, AMPT (Advances in Materials&Processing Technologies Conference), 14-17 December, Madrid, Spain.
 19. KÖRPE N.Ö., GÜRLER R., BAKSAN, B.,  ÇELİKYÜREK İ., “ Otomotiv Endüstrisinde Magnezyum”, Metalurji Malzeme, Sayı 1, , sayfa 88-92, Eylül-Ekim 2005.

 20. KÖRPE N.Ö., ÇELİKYÜREK İ., GÜRLER R., “Tungsten ilavesinin Fe3Al alaşımının oksitlenme-sülfürlenme özelliklerine etkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,  2011(Doktora).

 21. KÖRPE, N.Ö., ÇAKMAK, B., "Production and Characterization of Fe3Al-Al2O3 Composite Material by High Temperature Volume Combustion Synthesis", 8th International Conference on Advanced Technologies, 26-30 August 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Diğer yayınlar :

 1.  European powder Metallurgy Association (EPMA), Powder Metallurgy Summer School, 27 June - 1 July 2011, Dresden, GERMANY.