TR | EN
Prof. Dr. Hakan GAŞAN
Prof. Dr. Hakan GAŞAN
 • Dahili Telefon: 3710
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Mekanik Alaşımlama, Hidrojen Depolama, Aşınma, Rietveld Analizi, Yüksek-Entropili Alaşımlar
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Hakan GAŞAN
 • Doğum Tarihi ve Yeri: 26.11.1975 / Eskişehir

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 1996-2000
 • Yüksek Lisans: Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 2000-2003
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 2003-2008

DOÇENTLİK:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Aralık 2014

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Mekanik Alaşımlama, Hidrojen Depolama, Aşınma, Rietveld Analizi, Yüksek- Entropili Alaşımlar

İDARİ GÖREVLER

 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2015-Devam Ediyor.
 • Metalurji Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Kasım 2009-Aralık 2014.
 • ESOGUSEM- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2013-Devam ediyor.

PROJELER

 1. ESOGÜ Araştırma  projesi:  Hakan  Gaşan  (Proje  Yöneticisi) ,  “Yüksek- Entropili Alaşım (YEA) Tasarımı Anlayışı İle Üretilen   AlCoCrFeMoNi Alaşımının Ti ve V İlavesi ile Aşınma Özelliklerinin  İyileştirilmesi”, Proje Başlangıç Tarihi: 09.12.2014, Devam Ediyor.
 2. ESOGÜ Araştırma projesi: Mustafa Ertunç Tat (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan (Araştırmacı) , “Biyodizel katkılı çok düşük sülfürlü dizel yakıtın yakıt pompa  (Common  Rail) malzemesi   üzerinde   yağlama   ve    aşınma özelliklerinin incelenmesi”, Proje Başlangıç Tarihi: 01.10.2010,  Proje Bitiş Tarihi: 23.08.2013, Proje No: 201015035.
 3. TÜBİTAK Projesi (1002): Hakan Gaşan (Proje  Yöneticisi) , Osman  Nuri Çelik (Araştırmacı), “Öğütülmüş Mg-esaslı  hidrojen  depolayıcı  tozların Rietveld analizi ile yapısal incelemesi”, Proje Başlangıç Tarihi: 01.01.2010, Proje Bitiş Tarihi: 27.06.2011, Proje No: 109M411.
 4. ESOGÜ Araştırma projesi: Osman Nuri Çelik (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan (Araştırmacı), “Yüzeyi PTA ile Modifiye Edilmiş Ti6Al4V Malzemenin Adhesif  Aşınma   Özelliklerinin   İncelenmesi”,   Proje   Başlangıç Tarihi: 07/12/2008, Proje Bitiş Tarihi: 11/07/2010, Proje No: 200815040.
 5. ESOGÜ Araştırma projesi: Osman Nuri Çelik (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan (Araştırmacı), “TIG yöntemiyle yüzey özellikleri geliştirilmiş  AISI 8620 çeliğinde mikroyapı ve aşınma  davranışının  incelenmesi”,  Proje Başlangıç Tarihi: 08/03/2008, Proje Bitiş Tarihi: 11/07/2010,  Proje No: 200815008.
 6. TÜBİTAK Projesi (1001): Prof. Dr. Mustafa ANIK (Proje Yöneticisi), Hakan GAŞAN (Araştırmacı), “Mekanik alaşımlandırmayla üretilen Mg1.5(AlxZr0.5-x)Ni alaşımlarının elektrokimyasal hidrojen depolama özellikleri”, Proje Başlangıç Tarihi: 01.12.2007, Proje Bitiş Tarihi: 30.11.2009, Proje No: 107M286.
 7. ESOGÜ Araştırma projesi: Osman Nuri Çelik (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan (Araştırmacı), “Ötektoid altı çelik malzemelerde borlama  sonucu oluşan yüzey tabakasının aşınma ve faz özelliklerine karbon  oranının etkisi”, Proje Başlangıç Tarihi: 18/04/2003, Proje Bitiş Tarihi: 13/10/2006, Proje No: 200315015.
 8. ESOGÜ Araştırma projesi: Nedret Aydınbeyli (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan  (Araştırmacı),  “Mekanik  alaşımlandırma  yöntemi  ile  Mg   esaslı hidrojen depolayıcı malzemelerin üretilmesi ve özelliklerinin incelenmesi”,Proje Başlangıç Tarihi: 16/07/2004, Proje Bitiş Tarihi: 16/07/2006, Proje No: 200437019.
 9. ESOGÜ Araştırma projesi: Nedret Aydınbeyli (Proje Yöneticisi), Hakan Gaşan(Araştırmacı),  “Mekanik  alaşımlandırma  yöntemiyle  metalik  cam üretimi”,  Proje  Başlangıç   Tarihi:   24/06/2002,   Proje   Bitiş    Tarihi: 24/06/2004, Proje No: 200237013.

YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Mustafa Anik, Alanur Binal Aybar, Nilüfer Küçükdeveci, Hilal Erken, Bedri Baksan, Hakan Gaşan, Nurten Başak Hatirnaz, Ersu Lökçü, Synthesis of La2Ni7 hydrogen storage alloy by the electro-deoxidation technique, International Journal of Hydrogen Energy, In Press, Corrected Proof.
 2. Mustafa Anik, Bedri Baksan, Tugba Ölçer Orbay, Nilüfer Küçükdeveci, Alanur Binal Aybar, Resat Can Özden, Hakan Gasan, Nursen Koç, Hydrogen  storage  characteristics  of  Ti2Ni  alloy  synthesized  by  the electro- deoxidation technique, Intermetallics, Volume 46, pp. 51-55, March 2014.
 3. H. Gaşan, F. Ertürk, Effects of a destabilization heat treatment on the microstructure and abrasive wear behavior of high-chromium white cast iron investigated using different characterization techniques, Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, 44 (11), 4993-5005.
 4. N. G. Yılmaz, R. M. Göktan, H. Gaşan, O. N. Çelik, Particle Size Distribution (PSD) and Shape Characterization of the Chips Produced during Granite Machining in Relation to Process Forces and Specific Energy Particulate Science and Technology, 2013, 31 (3), 277-286.
 5. H. Gaşan, O. N. Çelik, N. Aydinbeyli, Y. M. Yaman, Effect  of   V,   Nb,   Ti   and  graphite  additions  on   the  hydrogen  desorption temperature of magnesium hydride, International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37 (2), 1912–1918.
 6. O. N. Çelik, M. Ulutan, H. Gaşan, Ü. Er, S. Buytoz, Effects of graphite content on the microstructure and wear properties of an AISI 8620 steel surface modified by tungsten inert gas (TIG), Surface and Coating Technology, 2011, 206 (6), 1423-1429.
 7. M. Ulutan, O. N. Çelik, H. Gaşan, Ü. Er, Effect of Different Surface Treatment Methods on Friction and Wear Behavior of AISI 4140 Steel, Journal of Materials Science and Technology, 2010, 26 (3), 251-257.
 8. H. Gaşan, N. Aydınbeyli, O. N. Çelik, Y. M. Yaman, The  dependence  of  the  hydrogen  desorption  temperature  of structural and morphological characteristics, Journal of Alloys and Compounds, 2009, 487 (1-2), 724–729.
 9. M. Anık, H. Gaşan, S. Topçu, I. Akay, N. Aydınbeyli, Electrochemical hydrogen storage characteristics of Mg1.5Al0.5-xZrxNi (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) alloys synthesized by mechanical alloying, International Journal of Hydrogen Energy, 2009, 34 (6), 2692-2700.
 10. O. N. Çelik, N. Aydınbeyli, H. Gaşan, Boride layer growth kinetics of the borided hypoeutectoid plain carbon steels by the powder-pack method Praktische Metallographie-Practical Metallography, 2008, 45 (7), 334-347.
 11. N. Aydınbeyli, O. N. Çelik, H. Gaşan, K. Aybar, Effect of the heating rate on crystallization behavior of mechanically alloyed Mg50Ni50 amorphous alloy, International Journal of Hydrogen Energy, 2006, 31 (15), 2266–2273.

DİĞER YAYINLAR

 1. H. Gaşan, Y. M. Yaman, O. N. Çelik, N. Aydınbeyli “Structure,  thermodynamic  and  kinetic  studies  of  MgH2   hydrogen  storage material milled with 2 wt.%V, Ti, Nb and Graphite additions”, 2013 AlternativeEnergy in Developing Countries and Emerging Economies, 30-31 May 2013, Bangkok, Thailand, pp. 135.M
 2. E. Tat, O. N. Çelik, G. Knothe, U. Er, H. Gaşan, M. Ulutan, “Effect of lubrication and wear properties of biodiesel added ultra low sulfur diesel  (ULSD)  fuel  on  common  rail  fuel  injection  pump  material”,  World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications, 21-23 Haziran 2011, İzmir, Türkiye, pp. 34.
 3. O. N. Çelik, M. Ulutan, S. Buytoz, H. Gaşan, Ü. Er, “TIG Yöntemiyle yüzey özellikleri değiştirilen AISI 8620 çeliğinin adhesif aşınma özelliklerinin incelenmesi”, 13. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, Denizli, Türkiye, 1504-1511.
 4. H. Gaşan, O. N. Çelik, N. Aydınbeyli, Y. M. Yaman “Effect  of  V,  Nb,  Ti  and  Graphite  additions  on  the  hydrogen  desorption temperature of magnesium hydride”, 10th International Conference on Clean Energy, September 15-17 2010, Famagusta, North Cyprus, p110.
 5. N. Aydınbeyli, H. Gaşan, Ö. Turgut “Hidrojen depolayıcı  nanokristalin Mg2Ni metallerarası bileşiğinin  mekanik alaşımlandırma yöntemi ile üretilerek yapısal özelliklerinin incelenmesi”, Uluslararası Katılımlı Nükleer&Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 28-29 Eylül 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 281-286.
 6. N. Aydınbeyli, H. Gaşan, T. Özmen, "Katı ortamda borlanmış DDK 60 dökme demirin borür tabakası büyüme kinetiği ve aşınma özelliklerinin incelenmesi", 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu,15-17 Ekim 2008, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 702-710.
 7. O. N. Çelik, H. Gaşan, M. Ulutan, M. Saygın, “An investigation on fatigue life of borided AISI 1010 steel”, 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Denizli, Turkey, 123-130.
 8. K. Aybar, N. Aydınbeyli, H. Gaşan, O. N. Çelik,”Mekanik  alaşımlandırma  yöntemi  ile  üretilen  amorf  Mg50Ni50   alaşımının  ısıl kararlılığı”, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan, 2006, Denizli,Turkey, 702-710.
 9. N. Aydınbeyli, H. Gaşan, “Metalik camların korozyon özellikleri”, VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 9-12 Ekim 2002, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 395-400.
 10. H. Gaşan, O. N. Çelik, N. Aydınbeyli, “An investigation of amorphization in Fe-Al alloys during mechanical alloying”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2008, XXI, 1, 183-192.
 11. O. N. Çelik, Ö. Akbayır, H. Gaşan, Ü. Er, N. Aydınbeyli, “Borlanmış AISI 1030 çeliğinin abrazif aşınma özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2008, XXI, 1, 71-85.
 12. H. Gaşan, N. Aydınbeyli, O. N. Çelik, M. Yaman, “Magnezyum hidrürün öğütülmesinde toz parçacık boyutunun ve meydana gelen yapısal değişimlerin hidrojen geri bırakım sıcaklığı ile ilişkisinin incelenmesi”, Mühendis ve Makina, 2008, 49, 579, 12-19.
 13. U. Er, H. Gaşan “Bazı borlu çeliklerin toprak işleme aletlerinin uç demirlerinde kullanımının laboratuvar koşullarında incelenmesi”, Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 06-08 Eylül 2006, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 293- 296.
 14. H. Gaşan, N. Aydınbeyli, O. N. Çelik, “Hidrojenin metal hidrürler şeklinde depolanması”, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 21-23 Haziran 2006, Eskişehir, Türkiye, 91-97.
 15. O. N. Çelik, H. Gaşan, “Ni alaşımlı küresel  grafitli dökme demirlerde termal çevrimli ostenitlemenin yorulma ömrüne etkisi”, 1. Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri, 27-28 Mayıs 2004, Eskişehir, 155-163.
 16. H. Gaşan, O. N. Çelik, N. Aydınbeyli, “Mekanik  alaşımlandırma  yöntemiyle  Al-Fe  alaşımının  üretilmesi”,  1.  Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri, 27-28 Mayıs 2004, Eskişehir, 111-124.
 17. 17)H. Gaşan "Hidrojenin Depolanması ve Taşınması, Hidrojen Eğitim Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 20-21 Mayıs 2006.

DERGİ HAKEMLİĞİ:

 • International Journal of Hydrogen Energy Journal of Non-Crystalline Solids
 • Wear

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

 1. Fatih Ertürk, 2013, “Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirde Abrasiv Aşınma Dayanımı-Mikroyapı İlişkisinin İncelenmesi”.
 2. Dilek Coşar, 2014, “8622RH ve 20MnCr5 Çeliklerinin Aşınma ve Mekanik Özelliklerine Gaz Karbürleme İşleminin Etkisinin İncelenmesi”.
 3. Civan  Mert  Akın,  2015,  “Kriyojenik  işlemin  Vermiküler  grafitli  dökme demirin aşınma davranışına etkisi”.