TR | EN
Araş. Gör. Dr. Alanur BİNAL AYBAR
Araş. Gör. Dr. Alanur BİNAL AYBAR
 • Dahili Telefon: 3699
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı: Alanur BİNAL AYBAR
 • Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1980, Eskişehir

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1998-2002.
 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1998-2003.
 • Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2003-2007
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2007-2017

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Elektrodeoksidasyon, Hidrojen Depolama

PROJELER

 1. La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının Belirlenmesi’ 201415C102 nolu ESOGÜ BAP Projesi, 2014-2016.
 2. Lantanyum-Nikel Esaslı Alaşımların Elektro-deoksidasyon Yöntemiyle  Üretilmesi  ve Alaşımların Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi’, TÜBİTAK MAG Projesi; Proje No: 113M139, 2013 - 2015.

YAYINLAR

 

             ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 

 1. Binal Aybar A., Anık M., Direct synthesis of La-Mg-Ni-Co Type Hydrogen Storage Alloys from Oxide Mixtures, Journal of Energy Chemistry, 26, 719-723, 2017. DOI: 10.1016/j.jechem.2017.02.010
 2. Anık M., Hatırnaz NB., Binal Aybar A., Molten Salt Synthesis of La(Ni1-xCox)5 (x=0,0.1,0.2,0.3) Type Hydrogen Storage Alloys, International Journal of Hydrogen energy, 41, 361-368, 2016. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.11.060
 3. Anık M., Binal Aybar A., Hatırnaz NB., Özdemir D., Synthesis of La2(Ni1-xCox)7 ( x=0.05, 0.1, 0.2) Hydrogen Storage Alloys by the Electro-Deoxidation Technique, Journal of the Electrochemical society, 162, 6, A1080-A1084, 2015. DOI: 10.1149/2.1131506jes
 4. Anık M., Binal Aybar A., Küçükdeveci N., Erken H., BaksanB., Gaşan H., Hatırnaz NB, Lökçü E., Synthesis of La2Ni7 Hydrogen Storage Alloy by the Electro-Deoxidation Technique, International Journal of Hydrogen Energy, 40, 2248-2254, 2015. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.12.041
 5. Anık M., Baksan B., Ölçer Orbay T., Küçükdeveci N., Binal Aybar A., Özden RC., Gaşan H., Koç N., Hydrogen Storage Characteristics of Ti2Ni Alloy Synthesized by the Electro-Deoxidation Technique, Intermetallics, 46, 51-55, 2014. DOI: 10.1016/j.intermet.2013.10.026

 

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

 1. Binal Aybar A., Anık M., Direct Sythesisof La-Ni Based Hydrogen Storage Alloys from the Oxide Form, 19thInternational Mertallurgy and Materials Congress (IMMC 2018), 958-960, 25-27 October, 2018, İstanbul /Türkiye.
 2. Binal Aybar A., Anık M., Effect of Magnesium Additive Element on the Hydrogen Storage  Characteristics of La-Ni Based Alloys, International Conference on advances and Innoations in Engineering (ICAIE), 1056-1059, 10-12 May, 2017,Elazığ/Türkiye.
 3. Binal Aybar A., Anık M., Synthesis of La-Mg-Ni-Co Hydrogen Storage Alloys by Electro-Deoxidation, 2nd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC), 15-18 March, 2017, Adana/Türkiye.
 4. Binal Aybar A., Anık M., Synthesis of La-Mg-Ni-Co Hydrogen Storage Alloys by the Electro-Deoxidation Technique, 8th International Ege Energy symposium (IEESE8), 25-29, 11-13 May, 2016,  Afyonkarahisar/Türkiye.
 5. Binal Aybar A., Anık M., Synthesis and Characterization of A2B7 Type Hydrogen Storage Alloys, International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC'16), 819-822, 6-8 May, 2016, Kapadokya/ Türkiye.
 6. Binal Aybar A., Akmanbay D., Anık M., Synthesis of A2B7 Type Hydrogen Storage Alloys in the Molten Salt,International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion (MESCİS2015), 7-9 September, 2015, Ankara/ Türkiye.
 7. Anık M., Hatırnaz NB., Binal Aybar A., Synthesis of La(NixCo1-x)5 Type Hydrogen Storage Alloys by Electro-Deoxidation, World Congress and Expo on Materials Science & Polymer Engineering, November 26-28, 2015, Dubai UAE.

 

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BİLDİRİLER 

 

 1. Anık M., Binal Aybar A., Hatırnaz NB., Özdemir D., Molten Salts Synthesis of La-Ni-Co Hydrogen Storage Alloys, 24th International Conferenca on Metallurgy and Materials (Metal2015), 3-5 June, 2015 Brno Czech Republic.