TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Belgin TANIŞAN
Dr. Öğr. Üyesi Belgin TANIŞAN
 • Dahili Telefon: 3685
 • E-Posta: email
 • Lisans: Sakarya Üni, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üni, Seramik Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: Geleneksel Seramikler, Seramik Pigmentler, Kimyasal Yöntemlerle Nano Toz Sentezi
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Belgin TANIŞAN

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Önlisans: Anadolu Üniversitesi, Seramik Programı, 1988
 • Lisans: Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1999
 • Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği, 2002
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 2008

YARDIMCI DOÇENTLİK:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2011

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • Geleneksel Seramikler, Seramik Pigmentler, Kimyasal Yöntemlerle Nano Toz Sentezi

İDARİ GÖREVLER

 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2015 – devam ediyor)

PROJELER

 1. “Seramik dijital dekorasyon mürekkepleri için yeni tip nano pigmentlerin tasarımı, sentezlenmesi ve karakterizasyonu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi; Proje No: 201415016, Proje yürütücüsü, 2014-2015.
 2. “Siyah boyalarda rekabet avantajı sağlayacak proses parametrelerinin araştırılması”, TÜBİTAK-SAM Projesi, Proje No: 200601, Proje çalışanı, 2005-2006.

ÖDÜLLER

 1. Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İkincilik Ödülü, 1999
 2. Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Birincilik Ödülü, 1999

YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Tanisan, B., Turan, S., “Synthesis of Fe-Mn black pigments by using hematite waste and manganese ore mixtures”, Trans. Indian Ceram. Soc. Vol.71(1),17-22, 2012.
 2. Tanisan, B., Turan, S., “Black ceramic pigments for porcelain tile bodies produced with chromite ores and iron oxide waste”, Journal of Ceramic Processing Research, Vol.12, 462-467, 2011.

ULUSAL DERGİLER

 1. B.Tanışan ve S.Turan, “Fe-Cr siyah pigment üretiminde ferrokrom kullanımı”, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 53-65, 2010.

ULUSLARARASI KONGRELER:

 1. B.Tanışan and S.Turan, “(Fe,Cr)2O3 Black ceramic pigments production and characterization from cost effective raw materials”, QUALICER XIII World Congress on Ceramic Tile Quality”, Castellon, Spain, 2014.
 2. B.Tanışan and S.Turan, “Colour properties of porcelain tiles containing black pigments produced by rotary calcination”, International Science and Technology Conference, Famagusta, North Cyprus, 2010.
 3. B.Tanışan ve S.Turan, “Fe-Cr siyah pigment üretiminde kromitin alternatif hammadde olarak kullanımı”, 4. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Bildiriler Kitabı, 607-618, 2010.
 4. B.Tanışan and S. Turan, “ Fe-Mn containing black ceramic pigments production and characterization from cost effective raw materials”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskisehir, 2009.
 5. B.Tanışan and S.Turan, “Comparison of rotary and static calcination in ceramic pigment production”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskisehir, Proceeding Books, 647, 2009.
 6. B.Tanışan and S.Turan, “Development of black ceramic pigments from chromite and hematite mixtures”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskisehir, Proceeding Books, 1127-1134, 2009.
 7. B.Tanışan ve S.Turan, “Kromit ve hematitin porselen karo bünyelerde renklendirici olarak kullanılması” IV. Uluslar Arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 2007.
 8. B.Tanışan, S.Turan ve F.Kara, “Proses parametrelerinin siyah pigment eldesindeki etkileri”, VI. Uluslar Arası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Bildiriler Kitabı, 221- 226, 2006.