TR | EN
Araş. Gör. Işın AKAY ERDOĞAN
Araş. Gör. Işın AKAY ERDOĞAN
 • Dahili Telefon: 3708
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: ESOGÜ, Metalurji Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Devam Ediyor)
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı: Işın AKAY ERDOĞAN
 • Doğum Tarihi ve Yeri:  11 Ocak 1984, Samsun

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, (2003 – 2007)
  • Anadolu Üniversitesi, AÖF-İşletme Bölümü, (2004-2013)
 • Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 2007-2010
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2010-Devam ediyor

PROJELER

 • Mekanik Alaşımlandırmayla Üretilen Mg1.5(AlxZr0.5-x)Ni Alaşımlarının Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Özellikleri, TÜBİTAK MAG 1001 Projesi, Proje No: 107M286, Bursiyer, 2007-2009.
 • Nanokristalin Alüminyum ve Gümüş Tozlarına Çözünen(metal) Eklenerek Termal Kararlılık Davranışının Araştırılması, ESOGÜ BAP A2 Projesi, Proje No:2018-2268, Doktora Öğrencisi, 2018-Devam ediyor.

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 1. Anık M., Gaşan H., Topçu S., Akay I., Aydınbeyli N.,Electrochemical hydrogen storage characteristics of Mg1.5Al0.5−xZrxNi (x = 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5) alloys synthesized by mechanical alloying, International Journal Of Hydrogen Energy, Volume 34, Issue 6, 2009, Pages 2692-2700.
 2. Anık M., Akay I., Topçu S., Effect of electroless nickel coating on the electrochemical hydrogen storage characteristics of Al and Zr including Mg-based alloys, International Journal Of Hydrogen Energy, Volume 34, Issue 13, 2009, Pages 5449-5457.
 3. Anık M., Akay I., Özdemir G., Baksan B., Electrochemical hydrogen storage performance of Mg-Ti-Zr-Ni alloys, International Journal Of Hydrogen Energy, Volume 34, Issue 24, 2009, Pages 9765-9772.

ULUSLARARASI KONGRELERDE YAYINLANAN BILDIRILER

 1. M. Anik, I. Akay, G. Özdemir, Abst. No. 337, 216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria, 2009.