TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge YAMAN ISLAK
Dr. Öğr. Üyesi Bilge YAMAN ISLAK
 • Dahili Telefon: 3686
 • E-Posta: email
 • Lisans: ESOGÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Yüksek Lisans: YTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Doktora: ESOGÜ, Metalürji Mühendisliği
 • Uzmanlık Alanları: İleri Teknoloji Seramikleri, Seramik Kompozit Malzemeler, Triboloji
 • YÖKSİS: YÖK Akademik Sayfası

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Adı Soyadı:   Bilge YAMAN ISLAK

ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2000
 • Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2002
 • Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği, 2009

AKADEMİK GÖREVLER:

YARDIMCI DOÇENTLİK: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2010, Devam Ediyor

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005-2009

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000-2005

ARAŞTIRMA İLGİ ALANI:

 • İleri Teknoloji Seramikleri, Seramik Kompozit Malzemeler, Triboloji

İDARİ GÖREVLER

 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2015 – devam ediyor)

PROJELER

 1. Kübik Bor Nitrür ve Titanyum Diborür İlaveleri ile Ti3SiC2 Esaslı Malzemelerin Tribolojik Özelliklerinin İyileştirilmesi, TÜBİTAK, Bilge YAMAN (Proje Yürütücüsü) Proje No: 216M089, Proje Başlangıç: 15.04.2017, Proje Bitiş: 15.10.2018

 2. Biofiber takviyeli polietilen matrisli biokompozit malzemelerin üretilebilirliğinin ve özelliklerinin araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Bilge YAMAN (Proje Yürütücüsü) Proje No: 2018/15D08, Proje Başlangıç: 05.02.2018, Proje Bitiş: Devam Ediyor.

 3. Kompozit Diş Dolgu Malzemelerinin Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, BŞEÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri, Bilge YAMAN (Araştırmacı), Proje No: 2016-02.BŞEÜ.11-01, Proje Başlangıç:15.03.2017, Proje Bitiş: 15.06.2018

 4. Alüminyum Esaslı Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesinde Kübik Bor Nitrür İlavesinin Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Bilge YAMAN (Proje Yürütücüsü) Proje No: 2015/15021, Proje Başlangıç:21.03.2015, Proje Bitiş: 25.11.2016

 5. Kompozit Alüminyum Köpük Malzemelerde Alümina İlavesinin Etkisinin Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, Bilge YAMAN (Proje Yürütücüsü) Proje No: 2015/15D12, Proje Başlangıç:10.04.2015, Proje Bitiş: 24.06.2016

 6. Titanyum Alaşımlarının Şekillendirilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı,  21-DPT-07-02-01 (Araştırmacı)
 7. Colloidal processing of cBN composite materials, Witwatersrand University-Element 6, Güney Afrika, Nisan-Ekim 2012 (Ziyaretçi Araştırmacı)

YAYINLAR

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

1. B. YAMAN ISLAK, E. AYAS, “Evaluation of properties of spark plasma sintered Ti3SiC2 and Ti3SiC2/SiC composites”, Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.144 , In press

2. G. ACIKBAS, B. YAMAN, “Wear response of glass fiber and ceramic tile-reinforced hybrid epoxy matrix composites”, Iranian Polymer Journal, 28 (2019) 21–29.  

3. B. YAMAN, E. AYAS,, “INFLUENCE OF SI AND AL ON TI-MAX PHASE FORMATION THROUGH SPARK PLASMA SINTERING”, International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, ISSN(p): 2320-2084, ISSN(e): 2321-2950

Volume-6, Issue-8, Aug.-2018

4. B. YAMAN, E. ONUKLU, N. O. KORPE, “The Usability of Boric Acid as an Alternative Foaming Agent on the Fabrication of Al/Al2O3 Composite Foams”, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 26, Issue 9, 2017, pp 4319–4328, DOI 10.1007/s11665-017-2911-4

5. B. YAMAN, H.MANDAL, “Friction and wear behavior of spark plasma-sintered cBN-added Al2O3–PSZ-based composites”, J Aust Ceram Soc, (2017) 53:163–172

6. B. YAMAN, N. O. KORPE, E. ONUKLU, Effect of cubic boron nitride addition on the properties of aluminium composite foams”, Journal of Advances in Materials and Processing Technologies, Vol. 3, No 1, 83–89, 2017.

7. B. YAMAN, H.MANDAL, “Wear performance of spark plasma sintered Co/WC and cBN/Co/WC composites”, Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol 42, 9-16, 2014. 

8. B.YAMAN, M. CIGDEM, “Effect of particle size variations of gypsum bonded investment powders on metallurgical quality of investment castings”, International Journal of Cast Metals Research, Vol 23, Number 1, pp.60-64, 2010. 

9. B.YAMAN, H.MANDAL, “Spark plasma sintering of Co–WC cubic boron nitride composites”, Materials Letters, Vol 63, Number 12, pp.1041-1043, 2009. (Atıf Sayısı: 20)

ULUSAL DERGİLER

1. B. YAMAN ISLAK, G. ACIKBAS, N. C. ACIKBAS, "Epoksi Matrisli Kompozitlerde Katı Yağlayıcı İlavesinin Sürtünme Kaybının Azaltılmasına Etkisinin İncelenmesi",  ÖHÜ Müh. Bilim. Derg., Cilt 8, Sayı 1, (2019), 583-592

2. N. C. ACIKBAS, B. YAMAN, G. ACIKBAS, “INFLUENCE OF VACUUM APPLICATION ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PORCELAIN WASTE REINFORCED EPOXY COMPOSITES”, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.6, s.1, ss. 55-69, 2018.

3. B. YAMAN, N. C. ACIKBAS, “Dry sliding behaviour of boron waste reinforced epoxy matrix composites”, BORON 3 (2), 63 - 70, 2018.

4. B.YAMAN, H.MANDAL, “SiAlON seramikleri ve Fe-esaslı alaşımlar arasında meydana gelen kimyasal etkileşimlerin incelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, No 2, s.233-245, 2009.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELER

1. B. YAMAN, E. AYAS, “Influence of Si and Al on Ti-MAX phase formation through spark plasma sintering”, 393rd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) Paris , France 12th - 13th June, 2018 

2. N.C. ACIKBAS , B YAMAN, G ACIKBAS, S OZCAN, “Study on the sliding wear characteristics of hybrid composites: effect of Wall tile to glass fiber waste ratio”, II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Ürgüp, Nevşehir, 05-08/07/2018 

3. N.C. ACIKBAS , G ACIKBAS, B YAMAN, S OZCAN, “The Influence of Wall Tile and Glass Fiber Waste Particle Sizes on the Wear Behavior of Hybrid Epoxy Matrix Composites”, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018), 11-13 April 2018, Kemer, ANTALYA

4. B. YAMAN, G. ACIKBAS, N. C. ACIKBAS, “Effect of Particle Size Variations on the Tribological Properties of Porcelain Waste Added Epoxy Composites”, ICCME 2017 : 19th International Conference on Chemical and Materials Engineering, Rome, Italy, MAY 04-05, 2017. 

5. N. C. ACIKBAS, B. YAMAN, G. ACIKBAS, “Effect of Process Parameters On The Tribological Properties Of Porcelain Waste Reinforced Epoxy Composites” BRAMAT 10th International Conference on Materials Science & Engineering, Transilvania University, Brasov – Romania, 8 - 11 March 2017. 

6. N.C. ACIKBAS, G ACIKBAS, B YAMAN, S. SOYLU, “Talaşlı İmalatta Kullanılan Sialon Esaslı Kesici Uçların Mikroyapı Tasarımı”, 2 International Congress On Engineering Architecture And Design (UMMTK), Kocaeli, Turkey, May 12-13, 2017. 

7. G. ACIKBAS, N. C. ACIKBAS, B. YAMAN, S SOYLU, “Katalizör Miktarının Polimer Matrisli Kompozit Malzeme Özellikleri Üzerine Etkisi”, ”, 2 International Congress On Engineering Architecture And Design (UMMTK) (2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi), Kocaeli, Turkey, May 12-13, 2017.

8. B. YAMAN, N. O. KORPE, E. ONUKLU, “Effect of Cubic Boron Nitride Addition on the Properties of Aluminium Composite Foams”, Advances in Materials and Processing Technologies Conference, Madrid, Spain, December 14-17, 2015.

9. B.YAMAN, H.MANDAL, "Investigation of wear resistance of spark plasma sintered Co/WC and cBN/Co/WC composites", 3.European Conference on Tribology, Vienna, Austria, 7-9 June 2011.

10. B.YAMAN, H.MANDAL, “The effect of microstructure on tribological properties of SiAlON ceramics sintered by spark plasma sintering (SPS) technique”, 15th International Metallurgy&Materials Congress, İstanbul, Turkey, 11-13 November 2010.

11. B.YAMAN, H.MANDAL, “cBN doped tungsten carbide/cobalt materials sintered by spark plasma sintering method”, 14th International Metallurgy&Materials Congress, İstanbul, Turkey, 14-16 October 2008.

12. B.YAMAN, H.MANDAL, “Effect of Self-Lubricative Additives on SiAlON Ceramics”, 2nd International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides, Mie, JAPAN, 2007.

13. B.YAMAN, H.MANDAL, “Diffusion study between SiAlON and Fe-Alloys”, 10th International Conference and Exhibition Ceramic Society, Berlin, GERMANY, 2007.

14. B. YAMAN, “Düşük ve Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Dereceli Hassas Kalıp Yapımı ve Hassas Dökümü”, Hava Harp Okulu, Havacılıkta Yeni Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu (HITEK), İstanbul, 09-10 Aralık 2004.

15. ERMİŞ H.M., YAMAN B., KÜÇÜKARAGÖZ S., ÇİĞDEM M.,“Etial-145 Al-Si (AA 332) Alaşımının Modifikasyonu”, II. Alüminyum Sempozyumu, Seydişehir, Mayıs 2003.

Dergi Editör Kurulu Üyeliği:

Journal of the Australian Ceramic Society

Burslar:

ERASMUS Exchange Program, Aveiro University, Portugal, Nisan-Ekim 2006

Ödüller:

BEST PRESENTATION AWARD, ICCME 2017 : 19th International Conference on Chemical and Materials Engineering, Rome, Italy, MAY 04-05, 2017.

 Lisans Dersleri

1. Seramik Malzemeler

2. Cam Teknolojisi

3. Mesleki İngilizce II

4. Seramik Malzemelerin Araştırmaları

5. Bilgi Teknolojisi

6. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Tasarım

7. Seramik Malzeme Uygulamaları

Yüksek Lisans / Doktora Dersleri

1. Seramik Kompozit Malzemeler

2. İleri Teknoloji Seramik Malzemeler 

3. Seminer

4. Uzmanlık Alan Dersi